Vino în echipa noastră!

Patria Bank este prin excelență o companie cu spirit antreprenorial. Astfel, credem că cele mai de succes experiențe sunt rezultatul pasiunii și entuziasmului.

În Patria Bank oamenii sunt sinceri, deschiși, plini de energie și dornici să îmbunătățească lumea din convingere. Probabil cea mai specială calitate a noastră este că ne propunem să-i tratăm pe cei care ne trec pragul așa cum am vrea și noi să fim tratați.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

Angajăm!

Patria Bank este prin excelență o companie cu spirit antreprenorial. Astfel, credem că cele mai de succes experiențe sunt rezultatul pasiunii și entuziasmului.

În Patria Bank oamenii sunt sinceri, deschiși, plini de energie și dornici să îmbunătățească lumea din convingere. Probabil cea mai specială calitate a noastră este că ne propunem să-i tratăm pe cei care ne trec pragul așa cum am vrea și noi să fim tratați. 

Dacă și tu vibrezi de energie, pasiune pentru banking și cauți o echipă care să te prețuiască și în care să poți acționa autonom trimite-ne CV-ul tău la recrutare@patriabank.ro, ne-ar plăcea să te cunoaștem.

Sfaturi pentru un CV de succes

 

3 Administrator de Sistem

3 posturi disponibile în București, Sibiu, Târgu Mureș, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • cunoștințe de automatizarea a proceselor și a infrastructurii IT (PowerShell, Batch)
 • SQL/VBS scripting - constituie un avantaj

Cerințe minime de experiență

 • minim 3 ani experiență într-o poziție similară
 • experiență în administrarea infrastructurii virtualizată bazată pe Hyper-V si VMWare
 • experiență în administrarea Windows Serveri SQL Server
 • experiență în configurarea și mentenanță hardware a serverelor
 • experiență în configurarea și gestionarea sistemelor de tip SAN,
 • experiență cu servicii și protocoalele de rețea: TCP/IP, DNS, DHCP si VPN
 • constituie un avantaj:
  • experiența în gestionarea soluțiilor firewall
  • experiența cu sisteme de tip load-balancing
  • experiența în administrarea soluțiilor de monitorizare a infrastructurii
  • experiența cu soluții enterprise backup

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Atribuții și responsabilități:

 • adminstrarea mediilor de Test, UAT și Producție ale băncii la nivel fizic, virtual, OS și aplicații
 • asigurarea securității la nivel informatic pentru sistemele gestionate (drepturi useri, patch-uri de securitate, update-uri de sistem de operare etc.)
 • analizarea logurilor și alertelor generate de sistemele de operare, aplicații sau platforme de monitorizare, remediind problemele apărute, în SLA
 • asigurarea funcționării mecanismelor de backup și restore pentru platformele gestionate, atât la nivel de sistem de operare cât și de aplicație
 • participarea la implementarea, documentarea și testarea periodică a procedurilor de Disaster Recovery și Business Continuity
 • participarea la testarea și punerea în funcțiune a noilor sisteme IT din aria departamentului
 • realizarea propunerii de optimizări și de achiziții de hardware pentru sistemele gestionate
 • documentarea serviciilor implementate prin scheme de arhitectură, manuale de configurare și utilizare

Abilități pe care le căutam la candidați:

 • analiză și sinteză - abilitatea de a simplifica și standardiza concepte/procese complexe
 • atenție la detalii
 • responsabilitate si integritate
 • lucru în echipă
 • abilitate de prioritizare
 • orientare către rezultate

Alte cerințe

 • Limba engleză – nivel mediu
 • Permis auto - categoria B
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Asistent servicii clienți - Call Center

Un post disponibil în București, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • Studii superioare (finalizate/în curs), de preferință în domeniul economic

Cerințe minime de experiență

Nu este necesară o experiență anterioară pe o poziție similară.

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Cerințe:

 • Orientare către client
 • Orientare către rezultate
 • Excelente abilități de comunicare cu clienții
 • Capacitate de ascultare activă
 • Comunicare persuasivă
 • Disponibilitate de a lucra în echipă
 • Capacitatea de a menține și de a îmbunătăți continuu calitatea serviciilor
 • Abilitatea de a face față situațiilor de criză și lucrului sub presiune

Responsabilități:

 • Preia apelurile clienților și acordă suport și informații cu privire la portofoliul de produse și servicii ale băncii
 • Promovează telefonic serviciile și produsele băncii în cadrul campaniilor de vânzare în conformitate cu scripturile prestabilite
 • Preia solicitările primite prin e-mail către adresa oficială a băncii, formulează răspuns sau direcționează către departamentele implicate în funcție de caz
 • Preia apelurile/corespondența primite de la clienți și acordă asistență și suport cu privire la serviciul de Internet Banking
 • Menține o evidență a cererilor primite din unităţile teritoriale pentru blocarea/deblocarea digipass-urilor şi activează/ dezactivează/ blochează/ resetează, conform cererilor clienţilor, dispozitivele digipass
 • Administrează relația cu clienții Băncii într-o manieră care să conducă la creșterea gradului de satisfacție al acestora și diminuarea numărului de reclamații
 • Colaborează cu toate unitățile organizaționale implicate în rezolvarea problemelor transmise de clienți și urmărește soluționarea acestora

Alte cerințe

 • Cunoașterea limbii engleze - nivel mediu
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Consilier Credite Microîntreprinderi

Un post disponibil în Slobozia, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare absolvite (de preferat domeniul economic)

Cerințe minime de experiență

 • experiență de minim 1 an pe un post similar
 • experiența în domeniul financiar - bancar va constitui un avantaj

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

În calitate de Consilier Credite Microîntreprinderi vei avea rolul de a:

 • promova produsele financiare ale instituției, construi și consolida brandul Patria Bank în zona alocată;
 • construi un portofoliu individual de clienți Afaceri Mici (cifra de afaceri de până la 1 milion de euro) din zona alocată;
 • prospecta constant zona alocată prin vizite atât la clienții existenți, cât și la potențiali clienți;
 • gestiona și monitoriza portofoliul individual de clienți prin menținerea permanentă a unei legături strânse cu aceștia;
 • asista clienții în completarea documentelor necesare accesării produselor financiare;
 • verifica documentația de creditare: colectarea și transmiterea documentelor, verificarea copiilor și vizarea conform cu originalul.
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Expert Conformitate Generală

Un post disponibil în București, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • Studii superioare (profil economic sau juridic)

Cerințe minime de experiență

 • Experiență în conformitate - minim 3 ani
 • Constituie avantaj: cursuri de specializare în domeniul conformității 

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Atribuții și responsabilități:

 • acordă consultanță și asistență Organelor de Conducere și structurilor implicate asupra prevederilor cadrului legal și de reglementare, acordurilor, practicilor recomandate și standardelor etice
 • monitorizează apariția/ modificarea actelor normative/ regulamentelor/ acordurilor/ practicilor/ standardelor, ține evidența acestora, evaluează, atunci când este cazul, pe bază de risc, a posibilului impact asupra activității bancare a schimbărilor cadrului de reglementare și elaborează ghiduri scrise destinate structurilor vizate/implicate
 • evaluează, atunci când este cazul, pe bază de risc, posibilul impact al schimbărilor cadrului legal și de reglementare asupra activității băncii și emite opinii de conformitate
 • verifică dacă proiectele de reglementări interne ale băncii, inclusiv cele referitoare la noi produse şi servicii, sunt conforme cu cadrul legal și de reglementare în vigoare și cu orice amendamente ale acestuia incluse în acte normative adoptate ale căror prevederi vor deveni aplicabile ulterior
 • acordă suport în centralizarea măsurilor de remediere a deficiențelor propuse de structurile responsabile ca urmare a deficiențelor constatate de BNR, transmite spre aprobarea Organelor de Conducere a Planului de măsuri asumat de Bancă și îl remite la BNR, comunică cu BNR – Direcția Supraveghere despre modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul de măsuri și informează Organele de Conducere cu privire la acesta
 • efectuează activități de testare a modului și gradului de conformare la cadrul legal și de reglementare, acordurile, practicile recomandate sau standardele etice, prin procese specifice de identificare și evaluare a neconformităților, precum și de monitorizare şi raportare a acestora
 • acordă suport în implementarea planului de monitorizare a conformității
 • verifică situațiile în care pot apărea conflicte de interese și situațiile de nerespectare a Codului de Etică, propune măsuri de prevenire a conflictelor de interese și/sau măsuri corective de soluționare a abaterilor de la prevederile Codului de Etică, verifică periodic implementarea măsurilor de prevenție/corecție a situațiilor de conflicte de interese și a situațiilor de nerespectare a Codului de Etică
 • acordă suport în procesul de întocmire și comunicare a raportărilor periodice privind funcția de conformitate
 • participă la promovarea și îmbunătățirea culturii conformității la nivelul personalului băncii
 • participă la diferite forme de îmbunătățire continuă a performanțelor profesionale

Abilități pe care le căutăm:

 • bune abilități de comunicare
 • analiză și sinteză
 • atenție la detalii, rigurozitate
 • asumarea deciziilor
 • responsabilitate și integritate
 • orientare către rezultat și calitatea muncii

Alte cerințe

 • Limba engleză scris și vorbit - nivel mediu

Beneficii:
•    Posibilitate work from home
•    Abonament de servicii medicale

Apasă aici pentru a încărca cv-ul

3 Manager Relații Persoane Fizice

3 posturi disponibile în Suceava, Satu Mare, Timișoara , pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare finalizate (sau în curs)

Cerințe minime de experiență

 • experiență în vânzări de minim 6 luni
 • constituie avantaj experiență în vânzări în domeniul financiar

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

În rolul de Manager Relații Clienți vei dezvolta portofoliul de clienți persoane fizice din zona alocată și vei menține relația cu cei existenți, prin identificarea permanentă a nevoilor de business și oferirea de produse bancare potrivite.

Astfel, căutăm un coleg care să aibe:

 • capacitatea de a lucra într-o echipă,
 • bune aptitudini de comunicare, orientare către client
 • cunoştinte de PC şi Microsoft Office (Excel)
 • abilități de planificare și lucru sub presiune

Ce va presupune activitatea ta:

 • îndeplinirea obiectivelor de vânzări fixate de către superiorul direct
 • identificarea nevoilor clientului și propunerea celor mai bune soluții, realizând o vânzare consultativă
 • sondarea și prospectarea constantă a pieței
 • participare activă în creșterea vânzărilor de produse și servicii prin stabilirea de întâlniri și prezentări, atât la sediu, cât și în afara acestuia
 • menținerea unui contact permanent cu clienții persoane fizice actuali pentru a le prezenta oferta actualizată de produse și pentru a le comunica modificările apărute

Alte cerințe

 • disponibilitate pentru activitate de teren
 • limba Engleză – nivel mediu
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Programator

Un post disponibil în Târgu Mureș, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • Studii superioare
 • Limba engleză – nivel mediu
 • Constituie un avantaj:
  • cunoștințe programare Oracle Forms
  • cunoștințe programare .net Framework/Core

Cerințe minime de experiență

Minim 2 ani experiență într-o poziție similară

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Cerințele postului:

 • programare Transact SQL (Microsoft SQL Server)
 • programare PL/SQL (Oracle)
 • index Tuning
 • dezvoltare rapoarte SSRS
 • procese ETL (SSIS)

Abilități personale:

 • atenție la detalii
 • responsabilitate și integritate
 • abilitatea de prioritizare
 • orientare către rezultate

Alte cerințe

 • limba engleza – nivel mediu
 • alte beneficii:
  • posibilitatea de a lucra de acasă (work from home)
  • abonament de servicii medicale
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Senior Auditor Intern Procese Head Office

Un post disponibil în București, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

Constituie avantaj:

 • cunoștințe minime de contabilitate bancară
 • calificări/certificări în domenii precum Risc, Raportări, Contabilitate, Creditare sau în audit intern

Cerințe minime de experiență

 • Experiență de minim 3 ani în domeniul bancar, de preferat din unități din Head Office
 • Experiență anterioară în misiuni de audit de Head Office
 • Bune cunoștințe privind întelegerea fluxurilor băncii
 • Bune cunoștințe privind modul de funcționare a sistemelor informatice bancare, dar și a aplicațiilor MS Office
 • Experiența anterioară în unități din Head Office precum Risc, Raportări, Contabilitate, Creditare sau participarea în misiuni de audit pe aceste arii este considerat un avantaj. 

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Atribuții și responsabilități:

 • coordonează misiuni de audit aferente proceselor din Head Office;
 • dezvoltă programe de audit și instrumente de audit;
 • participă la misiuni de audit intern din cadrul proceselor din Head Office
 • desfășoară misiuni de audit, evaluează riscuri și controale în ariile de activitate verificate și întocmește programul de audit al misiunii;
 • obține și evaluează informațiile din documentele colectate în cadrul misiunilor de audit, identifică riscurile privind procesele și controalele băncii, respectiv lipsa sau suficiența acestora, neconformitatea activității evaluate cu cadrul de reglementare și le reflectă în mod corespunzător în documentele de lucru conform obiectivelor din programul de audit
 • efectuează documentarea procedurilor și testelor de audit
 • întocmește statistici, eșantioane, chestionare, efectuează interogări în baze de date, necesare efectuării testelor și evaluărilor, conform programului de audit
 • comunică activ în cadrul misiunilor de audit și înțelege modul de funcționare în practică a sistemului de control intern și evaluează gardul de conformitate cu cadrul intern de reglementare

Alte cerințe

Ce așteptări avem:

 • gândire analitică, curiozitate profesională și dorința de a învață lucruri noi
 • atitudine proactivă pentru identificarea de soluții eficiente și o gândire „out of the box”
 • abilități de comunicare, atât verbală, cât și în scris
 • abilități de gestionare a programului propriu si orientat pe identificarea riscurilor de proces
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Șef de Agenție

Un post disponibil în Suceava, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare finalizate în domeniul economic

Cerințe minime de experiență

 • experiență în domeniul bancar de minim 3 ani, din care minim 1 an într-o funcție de vânzări
 • experiență într-o poziție similară constituie avantaj

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

 • cunoașterea reglementărilor în vigoare privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
 • cunoașterea amănunțită a produselor și serviciilor bancare și a instrumentelor de plată
 • orientare către rezultate, orientare către client
 • nivel ridicat al responsabilității și integrității
 • foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare 

Responsabilități:

 • coordonează activitatea sucursalei și alocă optim resursele umane în vederea realizării obiectivelor de vânzări 
 • inițiază și dezvoltă relațiile cu clienții Băncii 
 • reprezintă sucursala în mediul local de afaceri 
 • promoveză clienților întregul portofoliu de produse de retail

Alte cerințe

•    abilități de operare PC (MS Office - Word, Excel, PowerPoint) - nivel mediu
•    permis de conducere - categoria B
•    cunoștințe de limba engleză - nivel mediu.
 

Apasă aici pentru a încărca cv-ul