Vino în echipa noastră!

Patria Bank este prin excelență o companie cu spirit antreprenorial. Astfel, credem că cele mai de succes experiențe sunt rezultatul pasiunii și entuziasmului.

În Patria Bank oamenii sunt sinceri, deschiși, plini de energie și dornici să îmbunătățească lumea din convingere. Probabil cea mai specială calitate a noastră este că ne propunem să-i tratăm pe cei care ne trec pragul așa cum am vrea și noi să fim tratați.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

Angajăm!

Patria Bank este prin excelență o companie cu spirit antreprenorial. Astfel, credem că cele mai de succes experiențe sunt rezultatul pasiunii și entuziasmului.

În Patria Bank oamenii sunt sinceri, deschiși, plini de energie și dornici să îmbunătățească lumea din convingere. Probabil cea mai specială calitate a noastră este că ne propunem să-i tratăm pe cei care ne trec pragul așa cum am vrea și noi să fim tratați. 

Dacă și tu vibrezi de energie, pasiune pentru banking și cauți o echipă care să te prețuiască și în care să poți acționa autonom trimite-ne CV-ul tău la recrutare@patriabank.ro, ne-ar plăcea să te cunoaștem.

Sfaturi pentru un CV de succes

 

1 Administrator Cont

Un post disponibil în Constanța, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii medii sau superioare

Cerințe minime de experiență

 • experiența în domeniul bancar de minim 6 luni constituie un avantaj

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Cerințele postului:

 • cunoașterea mediului economic și bancar local
 • bune abilități de comunicare
 • atenție la detalii
 • responsabilitate
 • orientare către client
 • orientare către rezultate

Atribuții și responsabilități:

 • efectuează toată gama de operațiuni cu și fără numerar pentru client
 • asigură desfășurarea în bune condiții a decontării intra și interbancare
 • participă la realizarea obiectivelor de vânzări
 • cunoaște și promovează produsele și serviciile standard ale Băncii și realizează vânzări încrucișate oferind informații complete legate de acestea;

Alte cerințe

 • cunoștinte de operare calculator - word, excel - nivel mediu
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

3 Administrator de Sistem

3 posturi disponibile în București, Sibiu, Târgu Mureș, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • cunoștințe de automatizarea a proceselor și a infrastructurii IT (PowerShell, Batch)
 • SQL/VBS scripting - constituie un avantaj

Cerințe minime de experiență

 • minim 3 ani experiență într-o poziție similară
 • experiență în administrarea infrastructurii virtualizată bazată pe Hyper-V si VMWare
 • experiență în administrarea Windows Serveri SQL Server
 • experiență în configurarea și mentenanță hardware a serverelor
 • experiență în configurarea și gestionarea sistemelor de tip SAN,
 • experiență cu servicii și protocoalele de rețea: TCP/IP, DNS, DHCP si VPN
 • constituie un avantaj:
  • experiența în gestionarea soluțiilor firewall
  • experiența cu sisteme de tip load-balancing
  • experiența în administrarea soluțiilor de monitorizare a infrastructurii
  • experiența cu soluții enterprise backup

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Atribuții și responsabilități:

 • adminstrarea mediilor de Test, UAT și Producție ale băncii la nivel fizic, virtual, OS și aplicații
 • asigurarea securității la nivel informatic pentru sistemele gestionate (drepturi useri, patch-uri de securitate, update-uri de sistem de operare etc.)
 • analizarea logurilor și alertelor generate de sistemele de operare, aplicații sau platforme de monitorizare, remediind problemele apărute, în SLA
 • asigurarea funcționării mecanismelor de backup și restore pentru platformele gestionate, atât la nivel de sistem de operare cât și de aplicație
 • participarea la implementarea, documentarea și testarea periodică a procedurilor de Disaster Recovery și Business Continuity
 • participarea la testarea și punerea în funcțiune a noilor sisteme IT din aria departamentului
 • realizarea propunerii de optimizări și de achiziții de hardware pentru sistemele gestionate
 • documentarea serviciilor implementate prin scheme de arhitectură, manuale de configurare și utilizare

Abilități pe care le căutam la candidați:

 • analiză și sinteză - abilitatea de a simplifica și standardiza concepte/procese complexe
 • atenție la detalii
 • responsabilitate si integritate
 • lucru în echipă
 • abilitate de prioritizare
 • orientare către rezultate

Alte cerințe

 • Limba engleză – nivel mediu
 • Permis auto - categoria B
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

8 Consilier Credite Microîntreprinderi

8 posturi disponibile în București, Brașov, Călărași, Vaslui, Slobozia, Suceava, Oradea, Satu Mare, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare absolvite (de preferat domeniul economic)

Cerințe minime de experiență

 • experiență de minim 1 an pe un post similar
 • experiența în domeniul financiar - bancar va constitui un avantaj

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

În calitate de Consilier Credite Microîntreprinderi vei avea rolul de a:

 • promova produsele financiare ale instituției, construi și consolida brandul Patria Bank în zona alocată;
 • construi un portofoliu individual de clienți Afaceri Mici (cifra de afaceri de până la 1 milion de euro) din zona alocată;
 • prospecta constant zona alocată prin vizite atât la clienții existenți, cât și la potențiali clienți;
 • gestiona și monitoriza portofoliul individual de clienți prin menținerea permanentă a unei legături strânse cu aceștia;
 • asista clienții în completarea documentelor necesare accesării produselor financiare;
 • verifica documentația de creditare: colectarea și transmiterea documentelor, verificarea copiilor și vizarea conform cu originalul.
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Expert Creditare și Vânzare Micro

Un post disponibil în București, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare absolvite în domeniul economic
 • cunoștințe de contabilitate și analiză financiară

Cerințe minime de experiență

 • experiență în domeniul financiar – bancar: minim 12 luni
   

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

În rolul de Expert Creditare și Vânzare Micro vei avea următoarele responsabilități:

 • vei acorda suport în stabilirea eligibilității clienților conform normelor existente;
 • vei încadra dosarele de credit conform regulilor interne
 • vei analiza și finaliza dosarele de credit transmise de echipele din rețeaua de vânzări;
 • vei susține dosarele în Comitetul de Credite și vei acorda suport în finalizarea aplicațiilor;
 • vei contribui la îmbunătățirea și eficientizarea fluxurilor de lucru.

Ne dorim de la potențialii candidați:

 • să fie orientați către rezultat și către client;
 • să îi placă să lucreze în echipă
 • să fie responsabil și integru
 • să știe cum să comunice
 • să fie proactiv
 • să știe cum și când să-și asume riscurile 
 • să dețină abilități de training/coaching/monitorizare 

Alte cerințe

 • permis de conducere categoria B
 • cunoștințe word, excel, power point etc.
   
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Expert conformitate AML

Un post disponibil în București, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • Studii superioare (profil economic sau juridic)

Cerințe minime de experiență

 • Minim 3 ani de experiență în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului (KYC/AML/ CFT) 
 • Minim 5 ani de experiență în domeniul bancar
 • Cunoștințe în domeniul legislației KYC/AML/CTF, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 • Constituie avantaj:
  • certificare Ofițer Conformitate sau certificări specifice în domeniul KYC/AML/CFT 
  • cunoștințe utilizare aplicații Siron AML/ KYC/ EMBARGO și/sau Ab-Solut

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

 • Identifică, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile de spălare a banilor, finanțare a terorismului, aplicare a sancțiunilor internaționale,
 • Asigură suport unităților teritoriale din punct de vedere KYC/AML/CFT,
 • Soluționează alertele emise de aplicațiile utilizate de bancă,
 • Monitorizează conturile și tranzacțiile clienților în vederea identificării tranzacțiilor suspecte, în conformitate cu cerințele legii și ale reglementărilor interne,
 • Întocmește și transmite către autoritatea competentă, rapoarte de tranzacții suspecte,
 • Verifică și transmite către autoritatea competentă, raportările obligatorii  privind tranzacțiile în numerar și transferurile externe conform reglementărilor legale în vigoare,
 • Analizează produsele/procesele existente, noile produse/servicii/procese ale băncii și asigură evaluarea riscului ML&FT,
 • Participă la acțiuni de instruire a salariaților băncii privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și cunoașterea clientelei,
 • Derulează controale de conformitate pe linia KYC&AML&CFT, propune măsuri de remediere în scopul corectării situațiilor de neconformitate constatate; urmărește și raportează stadiul implementării acestora,
 • Îndeplinește alte sarcini specifice segmentului de activitate KYC/AML/CFT, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor.

Alte cerințe

 • Limba engleză scris și vorbit - nivel mediu
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Atenție la detalii, rigurozitate
 • Asumarea deciziilor
 • Responsabilitate și integritate

 

Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Manager Departament Prevenire Spălare Bani

Un post disponibil în Bucuresti, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • Studii superioare (profil economic sau juridic)

Cerințe minime de experiență

 • Minim 5 ani experiență în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii și combaterii spălării banilor, finanșării terorismului (KYC/AML/ CFT)
 • Minim 7 ani experință în domeniul bancar
 • Cunoștințe aprofundate în domeniul legislației KYC/AML/CTF, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 • Constituie avantaj:
  • certificare Ofițer Conformitate sau certificări specifice în domeniul KYC/AML/CFT
  • cunoștințe utilizare aplicații Siron AML/ KYC/ EMBARGO și/ sau Ab-Solut

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

 • Elaborarea și implementarea de proceduri/procese specifice domeniului prevenirii și combaterii spălarii banilor și finanțării terorismului, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor;
 • Stabilește, implementează și îmbunătățește permanent mecanismele/instrumentele utilizate de bancă pentru administrarea adecvată a riscului ML/FT;
 • Elaborează, implementează și îmbunătățește metodologii de evaluare a riscului ML/FT asociat clientelei și produselor/serviciilor băncii;
 • Coordonează și acordă suport personalului aflat în subordine, pe aspecte referitoare la domeniul KYC/AML/CFT, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor;
 • Acordă consultanță de specialitate structurilor băncii, în domeniile: cunoașterea clientelei, spălarea banilor, finanțarea terorismului și aplicarea sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor;
 • Emite opinii cu privire la riscul ML/FT aferent activităților, produselor/serviciilor elaborate de bancă;
 • Efectuează investigații proprii cu privire la tranzacțiile suspecte identificate de personalul din subordine;
 • Asigură îndeplinirea de către bancă a obligațiilor legale de raportare, conform legislației specifice domeniului KYC/ AML/CFT/ punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor, precum și a obligației legale de furnizare informații către autoritățile competente;
 • Efectuarea de raportări către conducere, în conformitate cu cerințele cadrului intern de reglementare în domeniul KYC/AML/CFT/ punerea in aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilo;
 • Asigură informarea structurilor băncii în legătură cu aspectele privind riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor;
 • Asigură îndeplinirea cerințelor de training intern personalului băncii cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei,  prevenirii și combaterii spălarii banilor și finanțării terorimului, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor;
 • Coordonarea controalelor de conformitate pe linia KYC&AML&CFT, propunerea de măsuri de remediere în scopul corectării situațiilor de neconformitate constatate, urmărește și raportează stadiul implementării acestora;
 • Întreține relația cu terții pe domeniul de activitate al departamentului (BNR, ONPCSB, ANAF, alte autorități, bănci coresponente);
 • Îndeplinește alte sarcini specifice segmentului de activitate KYC/AML/CFT, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor și a funcției deținute.

Alte cerințe

 • Limba engleză scris și vorbit - nivel mediu
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Atenție la detalii, rigurozitate
 • Asumarea deciziilor
 • Responsabilitate și integritate
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Manager Relații IMM & Corporate

Un post disponibil în Suceava, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare economice finalizate cu licență
 • cunoștinte de bază de contabilitate și analiză de risc

Cerințe minime de experiență

 • experienta relevantă, de minim 6 luni, în aria vânzărilor către persoane juridice

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

În calitate de Manager Relații IMM & Corporate vei avea rolul de a:

 • dezvolta în mod continuu portofoliului de clienți IMM și Corporate (Cifră de Afaceri > 1 mil. EUR, fără limita superioară);
 • administra și monitoriza portofoliul de clienți IMM și Corporate în vederea identificării, valorificării oricăror nevoi financiare ale acestora și a creșterii profitabilității băncii;
 • creste gradul de satisfacție a clienților, prin dezvoltarea și menținerea unei relații de calitate cu firmele din portofoliu;
 • promova imaginea băncii în segmentul vizat;
 • construi și administra portofoliul prin achiziția de noi clienți și creșterea relației cu clienții existenți în vederea creșterii profitabilității băncii în conformitate cu targetul personal stabilit de către management;
 • asigura suportul unităților organizaționale care au atribuții referitoare la activitea de creditare (aprobare, implementare și monitorizare) și sprijini circuitul documentelor între clienții alocați și aceste unități organizaționale.

Ce abilități căutăm la candidații pentru această poziție:

 • capacitate de organizare
 • orientare către client
 • atenție la detalii
 • responsabilitate

Alte cerințe

 • cunoștinte de calculator - word, excel avansat;
 • cunoștinte de limba engleză – nivel mediu-avansat;
 • permis auto categoria B și disponibilitate pentru activitate de teren
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Programator

Un post disponibil în Târgu Mureș, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • Studii superioare
 • Limba engleză – nivel mediu

Cerințe minime de experiență

Cerințele postului:

 • Full stack Web Developer;
 • Fluent în HTML/CSS si Javascript
 • .net Framework/Core, cu accent pe ASP.NET

Constituie avantaj:

 • React JS/Vue JS
 • Transact SQL
   

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

 • Atenție la detalii
 • Responsabilitate și integritate;
 • Abilitate de prioritizare
 • Orientare către rezultate

Alte cerințe

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra de acasă (work from home)
 • Abonament de servicii medicale
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Senior Auditor Intern Procese Head Office

Un post disponibil în București, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

Constituie avantaj:

 • cunoștințe minime de contabilitate bancară
 • calificări/certificări în domenii precum Risc, Raportări, Contabilitate, Creditare sau în audit intern

Cerințe minime de experiență

 • Experiență de minim 3 ani în domeniul bancar, de preferat din unități din Head Office
 • Experiență anterioară în misiuni de audit de Head Office
 • Bune cunoștințe privind întelegerea fluxurilor băncii
 • Bune cunoștințe privind modul de funcționare a sistemelor informatice bancare, dar și a aplicațiilor MS Office
 • Experiența anterioară în unități din Head Office precum Risc, Raportări, Contabilitate, Creditare sau participarea în misiuni de audit pe aceste arii este considerat un avantaj. 

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

Atribuții și responsabilități:

 • coordonează misiuni de audit aferente proceselor din Head Office;
 • dezvoltă programe de audit și instrumente de audit;
 • participă la misiuni de audit intern din cadrul proceselor din Head Office
 • desfășoară misiuni de audit, evaluează riscuri și controale în ariile de activitate verificate și întocmește programul de audit al misiunii;
 • obține și evaluează informațiile din documentele colectate în cadrul misiunilor de audit, identifică riscurile privind procesele și controalele băncii, respectiv lipsa sau suficiența acestora, neconformitatea activității evaluate cu cadrul de reglementare și le reflectă în mod corespunzător în documentele de lucru conform obiectivelor din programul de audit
 • efectuează documentarea procedurilor și testelor de audit
 • întocmește statistici, eșantioane, chestionare, efectuează interogări în baze de date, necesare efectuării testelor și evaluărilor, conform programului de audit
 • comunică activ în cadrul misiunilor de audit și înțelege modul de funcționare în practică a sistemului de control intern și evaluează gardul de conformitate cu cadrul intern de reglementare

Alte cerințe

Ce așteptări avem:

 • gândire analitică, curiozitate profesională și dorința de a învață lucruri noi
 • atitudine proactivă pentru identificarea de soluții eficiente și o gândire „out of the box”
 • abilități de comunicare, atât verbală, cât și în scris
 • abilități de gestionare a programului propriu si orientat pe identificarea riscurilor de proces
Apasă aici pentru a încărca cv-ul

1 Șef de Agenție

Un post disponibil în Suceava, pe durată nedeterminată

Cerințe minime de studii

 • studii superioare finalizate în domeniul economic

Cerințe minime de experiență

 • experiență în domeniul bancar de minim 3 ani, din care minim 1 an într-o funcție de vânzări
 • experiență într-o poziție similară constituie avantaj

Cerințe minime privind abilitățile necesare poziției

 • cunoașterea reglementărilor în vigoare privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
 • cunoașterea amănunțită a produselor și serviciilor bancare și a instrumentelor de plată
 • orientare către rezultate, orientare către client
 • nivel ridicat al responsabilității și integrității
 • foarte bune abilități de planificare, organizare și comunicare 

Responsabilități:

 • coordonează activitatea sucursalei și alocă optim resursele umane în vederea realizării obiectivelor de vânzări 
 • inițiază și dezvoltă relațiile cu clienții Băncii 
 • reprezintă sucursala în mediul local de afaceri 
 • promoveză clienților întregul portofoliu de produse de retail

Alte cerințe

•    abilități de operare PC (MS Office - Word, Excel, PowerPoint) - nivel mediu
•    permis de conducere - categoria B
•    cunoștințe de limba engleză - nivel mediu.
 

Apasă aici pentru a încărca cv-ul