Informații detaliate pentru investitori legate de evoluția acțiunilor și performanțele Patria Bank.

Acțiuni la bursă

Informații despre prețul și evoluția acțiunilor Patria Bank la Bursa de Valori București.
Detalii

Rapoarte

Rapoartele curente, prezentările și rezultatele financiare publicate de Bancă.
Detalii

AGA

Documente aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor și informații privind regulile și procedurile aplicabile AGA.
Detalii

Obligațiuni

Informații despre emisiunea de obligațiuni subordonate negarantate și neconvertibile în Euro, cu dobândă de 6,50%/ an, emise de Patria Bank în 2019 și 2020.
Detalii

Guvernanță corporativă

Informații corporative despre guvernanța corporativă, structura acționariatului și programul de responsabilitate socială ale Băncii. 
Detalii

Majorare de capital

Documente privind majorarea de capital social hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank din data de 18.10.2021
Detalii

Contact

Informații de contact pe subiecte ce țin de relația cu investitorii și evenimente pentru investitori.
Detalii