În cadrul Grupului Patria Bank, în toate aspectele activității noastre promovăm și susținem un comportament sustenabil, responsabil și transparent, conform brand-ului și valorilor care ne definesc. Urmărim în mod continuu și constant obținerea unui grad de satisfacție ridicat pentru toți actorii, ținând cont de piața în care operăm, conform principiului celor 4C – Companie, Clienți, Comunitate, Context.

Principiul celor 4C

Compania

Includem aici managementul, acționarii, strategia băncii și partenerii instituționali. Pentru Bancă, o dezvoltare și o creștere solidă și sustenabilă sunt prioritare, motiv pentru care modalitatea în care managementul este implicat în toți cei 4C, informarea transparentă asigurată acționarilor, responsabilitatea cu care cooperăm cu partenerii instituționali și autoritățile sunt foarte importante pentru noi. Atenta monitorizare a activității, a performanței și a rezultatelor obținute reprezintă o preocupare continuă a managementului băncii.

Clienții

Includem aici clienții si partenerii cu care colaborăm. Fie că vorbim de clienții băncii (persoane fizice și juridice) sau partenerii comerciali, o preocupare constantă pentru Bancă este dezvoltarea unor relații de colaborare optime și deservirea la standarde de calitate superioară.

Comunitatea

Comunitatea internă, angajații Patria Bank, sunt foarte importanți pentru noi, filozofia de resurse umane fiind parte integrantă a filozofiei managementului. Inclusă în cultura organizaţională, această filozofie se traduce prin atitudinea managementului faţă de identificarea nevoilor de formare şi de modul de rezolvare a acestora. În sensul acesta, implementăm în mod constant programe de pregătire și de perfecționare, investim în tehnologie și în soluții financiare în măsură să simplifice modalitatea de interacțiune, promovăm un comportament etic și responsabil în rândul angajaților și ne alegem partenerii comerciali în mod responsabil.

Contextul

Includem aici tot ce înseamnă preocuparea pentru mediul înconjurător și piața în care activăm. Respectăm mediul înconjurator și încercăm să aducem o atingere cât mai mică acestuia prin respectarea normelor aplicabile și, mai mult, prin acțiuni de conștientizare la nivelul angajaților în direcția unei utilizări responsabile a resurselor. În ceea ce privește piața în care activăm, dezvoltăm o relație de colaborare deschisă, bazată pe principii etice și de deontologie profesională, fiind conștienți că o bună colaborare între toți cei care activăm în piața financiar bancară (mai presus de competiția în care ne aflăm) duce la dezvoltarea pieței și la o mai bună deservire a clienților. În acest sens ne implicăm în asociațiile bancare și proiectele realizate la nivel de industrie.

Rapoarte de sustenabilitate

Raport de sustenabilitate 2022

Raport de sustenabilitate 2022

Raport de sustenabilitate 2021

Raport de sustenabilitate 2021

Raport de sustenabilitate 2020

Raport de sustenabilitate 2020

Raport de sustenabilitate 2019

Raport de sustenabilitate 2019

Raport de sustenabilitate 2018

Raport de sustenabilitate 2018

Raport de sustenabilitate 2017

Raport de sustenabilitate 2017