Echipa și acționariatul Patria

Descoperă structura noastră organizatorică, acționariatul Patria Bank și alte raportări pe care le punem la dispoziție.

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

Consiliul de Administrație

Dragoș Horia Manda
Președinte al Consiliului de Administrație
Daniela Elena Iliescu
Membru al Consiliului de Administrație

 

Nicolae Surdu
Membru al Consiliului de Administrație

Comitetul Executiv

Bogdan Merfea
Director General
Georgiana Stănciulescu
Director 

Date de identificare

Patria Bank S.A.
Sediul social: Voluntari, Bulevardul Pipera nr 1B, Cubic Center etaj 7, CP 077190, județ Ilfov, România 
ORC: J23/2563/2016, C.U.I. RO4786360, Nr. RB PJR 26-020/18.02.1999
Capital social (subscris și vărsat) 194.529.507,40 lei
Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 1872, nr. 9759 şi nr. 26634
Cod SWIFT: CRDZROBU
Tel: 0800 410 310, Fax: +40 372 148 273; www.patriabank.ro | info@patriabank.ro

Acționariat

Structura capitalului social:

EEAF Financial Services B.V. 1 960.205.470 192.041.094,00 98,7208%
Persoane juridice
cu capital de stat
3 1.274.832 254.966,40 0,1311%
Persoane juridice
cu capital de privat
38 1.570.828 314.165,60 0,1615%
Persoane fizice 59.320 9.596.407 1.919.281,40 0,9866%

Capital social subscris și vărsat: 194,529,507.40 lei aferent unui număr de 972.647.537 acțiuni nominative.

Acţionarul principal al Băncii este fondul de investiţii EEAF Financial Services B.V.

Principalul acţionar indirect al Băncii este fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund Cooperatief U.A. (EEAF), care reuneşte ca investitori importante instituţii financiare internaţionale (bănci multilaterale de dezvoltare) precum:

  • BERD - Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
  • FEI - Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), 
  • BSTDB - Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre, 
  • DEG - Banca de Dezvoltare parte a grupului bancar KFW.

şi reprezintă al treilea fond de private equity administrat de Axxess Capital.

Ca administrator de fonduri de investiţii, Axxess Capital are un istoric de peste 15 ani de experienţă investiţională în România şi în regiunea Central-Est Europeană, care include investiţii în peste 35 de companii din România şi alte ţări din Europa de Sud-Est. De asemenea, echipa Axxess Capital deţine o importantă experienţă în sectorul financiar-bancar, cu 10 investiţii de succes în companii din zona serviciilor financiare, din care 7 astfel de investiţii exclusiv în România.

Codul de Guvernanță Corporativă

Conceptul de Guvernanță Corporativă a apărut în anul 1992, ca urmare a raportului Cadbury din Regatul Unit, iar termenul de “corporate governance” desemnează ansamblul de reguli prin care o companie este condusă și controlată.

Activitatea Băncii Patria este administrată în sistem unitar, asigurând o colaborare eficientă între acționari, management, clienți, angajați și alte părți implicate în vederea creșterii performanței economice și, implicit, a valorii companiei.