Stimate Client,

În baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, referitor la obligația instituțiilor financiare de a furniza informații privind contribuabilii nerezidenți și având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016
  • prevederile Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015

îți aducem la cunoștință următoarele:

  • instituțiile de credit au obligația să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional la un astfel de schimb de informații;
  • aceste informații se referă inclusiv, dar fără a se limita la: i) nume, adresă, jurisdicția de rezidența fiscală, număr de identificare fiscală, dată și locul nașterii, ii) numărul de cont și șoldul conturilor, iii) în cazul conturilor de custodie, de depozit și altele – cuantumul brut total plătit/ creditat în legătură cu respectivul cont, al dobânzilor, dividendelor, altor venituri generate, precum și încasările brute totale din vânzarea/răscumpărarea activelor financiare, iv) orice alte date și documente solicitate conform legii de către autoritate;
  • în contextul în care ești contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, informații financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F;
  • informațiile menționate, obținute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează de către acesta doar în scopul realizării schimbului de informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și cu respectarea dispozițiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal;
  • prima raportare în ceea ce privește Legea 233/2015 (Raportarea FATCA) se va face pe  data de 31 august 2016;
  • beneficiezi de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare în special dreptul de acces la date, de informare, de intervenție asupra datelor și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimițând, atunci când prevederile legale menționează acest lucru, o adresă scrisă, datată și semnată către Patria Bank SA în care să precizezi numele complet și domiciliul pentru identificare.


Îți mulțumim,

Patria Bank SA