Declarațiile publice emise de Comitetul MONEYVAL

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/default_en.asp

Declarațiile publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.)

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.jsp?lang=en

Alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spalării banilor, a finanțării terorismului și sancțiuni internaționale

http://www.onpcsb.ro/prezentare-onpcsb/cadrul-general

http://mae.ro/taxonomy/term/668/2

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor / Informarea clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

http://www.onpcsb.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiara

http://www.asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale