Servicii de Investiţii

Documente şi informaţii importante despre serviciile de investiţii furnizate de Patria Bank.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

Documente şi informaţii importante despre serviciile de investiţii furnizate de Patria Bank.

Document Informativ MIFID II pentru distribuţia de fonduri de investiţii.

Document de prezentare Patria Invest

Fondul de Compensare a Investitorilor. Patria Bank este membră a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) conform prevederilor legale. Fondul de compensare a investitorilor (FCI) compensează investitorii pentru serviciile de investitii, in conditiile prevederilor legale, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro/investitor, plafon prevăzut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor. În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, A. S. F. poate modifica prin ordin al preşedintelui, plafonul de compensare stabilit în prezent. Informaţii referitoare la modalităţile de plată a compensaţiilor, precum şi cu privire la procedurile Fondului se pot obţine de la: Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. cu sediul în Bucuresti, Sect.2, B-dul Carol I, Nr. 34-36, Etaj. 3, Cam. 1-2, CUI 18005590, Nr. O.R.C. J40/16596/30.09.2005, Tel: 021-3157348, Fax: 021-3157340, www.fond-fci.ro, e-mail: office@fond-fci.ro.

 

Patria Club Patria Blog Vânzări de imobile Cariere Patria de Oriunde Devino
client online