Documente şi informaţii importante despre serviciile de investiţii furnizate de Patria Bank.

Document Informativ MIFID II pentru distribuţia de fonduri de investiţii.

Document de prezentare Patria Invest

Fondul de Compensare a Investitorilor. Patria Bank este membră a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) conform prevederilor legale. Fondul de compensare a investitorilor (FCI) compensează investitorii pentru serviciile de investitii, in conditiile prevederilor legale, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro/investitor, plafon prevăzut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor. În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, A. S. F. poate modifica prin ordin al preşedintelui, plafonul de compensare stabilit în prezent. Informaţii referitoare la modalităţile de plată a compensaţiilor, precum şi cu privire la procedurile Fondului se pot obţine de la: Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. cu sediul în Bucuresti, Sect.2, B-dul Carol I, Nr. 34-36, Etaj. 3, Cam. 1-2, CUI 18005590, Nr. O.R.C. J40/16596/30.09.2005, Tel: 021-3157348, Fax: 021-3157340, www.fond-fci.ro, e-mail: office@fond-fci.ro.