Lista țărilor cu risc pentru care Patria Bank nu acceptă operațiuni

 • AFGHANISTAN
 • BELARUS
 • CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CONGO, REPUBLIC OF THE
 • CAMEROON
 • CUBA
 • ERITREA
 • BURMA (MYANMAR)
 • CAMBODIA
 • IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
 • KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE´S REP. OF
 • LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
 • MALI
 • TRANSNISTRIA (MOLDOVA, REPUBLIC OF)
 • SENEGAL
 • RUSSIAN FEDERATION
 • SUDAN
 • SOUTH SUDAN
 • SOMALIA
 • SYRIAN ARAB REPUBLIC
 • CRIMEEA, SEVASTOPOL, DONETSK, LUHANSK (UKRAINE),ZAPOROJIE
 • VENEZUELA
 • YEMEN, REPUBLIC OF
 • ZIMBABWE

POLITICA PATRIA BANK PRIVIND OPERAȚIUNILE CU TĂRILE CU RISC SPORIT

În aplicarea regimurilor sancționatorii și a măsurilor restrictive emise de către organismele internaționale, Patria Bank a adoptat politici de punere în aplicare a sancțiuniunilor internaționale în scop de a preveni implicarea băncii în afaceri și tranzacții cu anumite țări cu risc, care sunt subiect al unui regim de sancțiuni internaționale emise de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, Parlamentul Uniunii Europene, Biroul de Control al Afacerilor Străine al SUA și alte autorități.

Lista Țărilor menționate anterior pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

PATRIA BANK, și în mod similar și alte instituții financiare, continuă să fie supuse unui control strict din partea autorităților de reglementare, organismelor guvernamentale, acționarilor, clienților și a entităților cu atribuții de supraveghere, pentru a se asigura că respectă legile, regulamentele, standardele și așteptările relevante, că operează cu integritate și își desfășoară activitatea într-un mod eficient, organizat și transparent. Scopul PATRIA BANK este de a îndeplini standardele și așteptările autorităților de reglementare și ale altor părți interesate, printr-un număr de inițiative și activități, ce includ verificarea informațiilor cu privire la titularul de cont, procesarea plăților și a altor tranzacții, în scopul asigurării conformității cu reglementările ce guvernează activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor, aplicarea sancțiunilor economice și comerciale, politicile anti-mită și alte practici de corupție.

Nerespectarea de către PATRIA BANK a standardelor aplicabile în acest sens ar putea avea ca rezultat, printre altele, suspendarea sau revocarea licențelor PATRIA BANK, ordine de încetare a încălcării, amenzi, sancțiuni civile sau penale și alte acțiuni disciplinare care ar putea prejudicia în mod semnificativ reputația și situația financiară a PATRIA BANK.

Este important să avem o ințelegere reciprocă cu clienții noștri, referitor la modul în care PATRIA BANK va acționa în situația în care orice fel de implicare într-una din aceste Țări devine evidentă la începutul sau pe parcursul unei tranzacții („Implicarea într-una din aceste Țari”). Implicarea va include de asemenea și situațiile în care orice persoană (fizică, corporativă sau guvernamentală) este inclusă pe o listă de sancțiuni a SUA, UE, UN sau locală.

Acest fapt afectează în primul rând procesarea plăților, gestionarea instrumentelor de plată precum și manipularea Acreditivelor/Acreditivelor Stand-by/Garanțiilor Bancare /Incasso-ul documentar și a altor instrumente financiare similare (denumite în continuare „Instrumente Financiare”) sau oricare dintre documentele suport.

În situația în care PATRIA BANK află de orice caz de implicare directă sau indirectă într-una din aceste Țări, PATRIA BANK își rezervă dreptul, în orice moment, să nu accepte nici un fel de operațiune, inclusiv:

 • nu va executa plăți și încasări;
 • nu va emite, nu va da instrucțiuni sau nu va confirma Instrumente Financiare;
 • nu va efectua nicio plată în baza Instrumentelor Financiare și nici nu va implementa în orice alt mod Instrumentele Financiare (inclusiv, dar fără a se limita la, procesarea documentelor în legatură cu Acreditivele);
 • nu va manipula documente (bazate pe incasso sau în alt mod) decât în scopul returnării acestora către expeditorul inițial. Aceasta include și procesarea oricăror documente în care se evidențiază bunuri/servicii având originea sau destinația în oricare din Țările menționate anterior, sau care transbordează oricare din aceste Țări.