Informare FATCA

Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumită „Legea conformității fiscale a conturilor străine”, care impune raportarea de către instituțiile financiare străine (înregistrate într-o altă țară decât S.U.A.) a clienților S.U.A., inclusiv a celor care trăiesc în afara granițelor S.U.A., către Autoritățile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

Care este scopul FATCA?

FATCA a fost emisă cu scopul prevenirii evaziunii fiscale, prin evitarea plății impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituții financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiții de tip off‐shore.

Conform cerințelor FATCA, instituțiile financiare din afara S.U.A. trebuie să identifice și să obțină informații cu privire la clienții care ar putea fi încadrați drept clienți S.U.A., pe baza unor criterii specifice, denumite generic “US indicia”. Aceste informații sunt necesare pentru a stabili care sunt clienții S.U.A. raportabili.

De când se aplică FATCA?

Cerințele FATCA se aplică de la 1 Iulie 2014.

Cui se aplica cerintele FATCA?

Cerințele FATCA se vor aplica clienților S.U.A. (persoane fizice sau persoane juridice controlate de cetățeni S.U.A.), indiferent dacă se află în interiorul sau în afara granițelor S.U.A.

Instituțiile Financiare Străine („FFI”) vor fi cele mai afectate, deoarece acestea vor trebui să se conformeze cu cerințele FATCA. În cazul în care o instituție financiară decide să nu se conformeze cu cerințele FATCA se va aplica o reținere de 30% pentru anumite tranzacții.

Ce sunt indiciile S.U.A. (US indicia)?

Indiciile S.U.A. sunt informații oferite de clienți care pot conduce către încadrarea unei persoane fizice sau persoane juridice deținută/controlată de un acționar/beneficiar real ca fiind o persoană S.U.A. (US person).

Aceste indicii includ:

 • Cetățenie S.U.A. sau rezidență permanentă SUA (aceasta include deținerea unei Cărți Verzi ce permite șederea în S.U.A.);
 • Locul de naștere este S.U.A.;
 • Adresa curentă (de domiciliu, de reședință, poștală) este în S.U.A.;
 • Unica adresă este o adresă asistată sau post‐restantă;
 • Un număr de telefon S.U.A.;
 • O procură sau o autorizare de semnătură acordată unei persoane cu adresă din S.U.A.(de domiciliu, de reședință, poștală);
 • Ordine de plată recurente de la un cont Patria Bank S.A. către un cont din S.U.A.

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu va conduce la încadrarea imediată ca persoană S.U.A., ci va fi necesară o confirmare a informației prin prezentarea unui document, la solicitarea băncii. Documentul va fi prezentat într-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de către bancă.

Când sunteți considerat o persoana S.U.A. (US Person)?

Sunteți considerat o Persoană S.U.A. dacă:

 • sunteți cetățean S.U.A.;
 • sunteți rezident permanent S.U.A.;
 • dețineți o Carte Verde eliberată de Autoritățile S.U.A.

Sunteți cetățean S.U.A. dacă:

 • v‐ați născut în S.U.A.;
 • ați obținut cetățenia S.U.A.

Lista criteriilor indicate mai sus nu este completă. Pentru mai multe detalii vă recomandăm să vizitați web site-ul www.irs.gov și să verificați dacă vă încadrați la status-ul de Persoană SUA și/sau rezident SUA în scopuri fiscale.

Formulare

Ce înseamnă formularul W9?

Formularul W9 este utilizat exclusiv de către Persoane S.U.A.

Ce înseamnă formularul W8BEN?

Formularul W8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non‐US ai conturilor și tranzacțiilor.

Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie să folosească Formularul W‐8BEN E.

Ce înseamnă formularul W8BEN E?

Formularul W8BEN E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Instituțiile Financiare Străine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzacțiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Instituții Financiare Străine. Persoanele fizice trebuie să folosească Formularul W‐8BEN.

Ce înseamnă NonFinancial Foreign Entity („NFFE”)?

O “NFFE” este o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituție financiară. Există două categorii NFFE:

Active NFFE, sunt entități implicate în tranzacții active sau afaceri (producție, industrie, servicii nefinanciare etc.) unde mai puțin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un status FATCA.

Exemplu: O fabrică de mezeluri care nu are alt venit în afara celui din această activitate.

Passive NFFE, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevențe, anuitțîi). Acesta este un status FATCA.

Exemplu: O companie care are un domeniu de activitate diversificat și realizează venituri mai mari din investiții financiare decât din activitatea principală de afaceri declarată.

Întrebări frecvente

Poate fi o lege din S.U.A. obligatorie pentru România?

România, precum cele mai multe țări europene, a decis să încheie Acordul interguvernamental

(„IGA”) pentru a facilita implementarea cerințelor FATCA. Pentru detalii suplimentare, va rugam sa accesati urmatorul link: http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii

Sunt client Patria Bank S.A. și am fost contactat de către bancă deoarece am furnizat informații de identificare de natura indiciilor S.U.A. (US indicia). Sunt obligat să furnizez documentele solicitate de bancă pentru clarificare?

Se recomandă furnizarea documentelor solicitate pentru clarificarea situației dumneavoastră. În cazul în care nu completați formularele corespunzătoare, veți fi considerat un client nedocumentat în conformitate cu FATCA.

Nu am nicio legatură cu S.U.A. dar am ca împuternicit pe contul meu pe cineva care are o adresă S.U.A. Cu ce mă afectează acest lucru?

Imputernicirea poata fi acordată printr-o procură sau prin includerea pe specimenul de semnături autorizate. Aceste drepturi pot fi acordate unei persoane cu adresă în S.U.A. (de domiciliu, de reședință, poștală). Acordarea acestor drepturi unei persoane cu adresă S.U.A. înseamnă că pe contul respectiv vor exista indicii S.U.A. Contul va fi considerat un cont raportabil S.U.A. Drept urmare, va fi raportat catre IRS (sau Autoritățile locale competente cu raportarea către IRS), cu excepția cazului în care furnizați documentația solicitată de către bancă, care să ateste contrariul, respectiv că indiciile S.U.A. nu se confirmă cu documente.

Apreciez că informațiile din baza de date a Patria Bank S.A. nu sunt actualizate și nu am nicio legatura cu SUA. Ce pot să fac pentru a remedia aceasta situație?

În acest caz, vă rugăm să vă prezentați într-una dintre unitățile Patria Bank S.A. pentru clarificarea situației.

Am un pașaport român și unul SUA, dar locuiesc și lucrez în România și îmi folosesc pașaportul SUA numai pentru călătoriile în SUA de afaceri sau pentru concediu. Sunt considerat o Persoană SUA?

Da. Aveți dublă cetățenie, română și americană. Prin urmare, sunteți considerat Persoană SUA.