Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 16/17 iunie 2022
Raport curent hotărâre AGEA 16.06.2022
Proiect Hotărâre AGEA nr. 1 16-17.06.2022
Procură specială PJ AGEA 16-17.06.2022
Procură specială PF AGEA 16-17.06.2022
Formular de vot prin corespondență PF AGEA 16-17.06.2022
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA 16-17.06.2022
Convocator AGEA 16-17.06.2022
Raport curent Convocare AGEA 16.06.2022
Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor - 19/20 mai 2022
Raport curent și Hot. AGEA 19.05.2022
Informații AGA 19 mai 2022
Convocator AGEA PBK 19.05.2022
Raport curent Convocator AGEA 19.05.2022
Formular de vot prin corespondență PF AGEA 19-20.05.2022
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA 19-20.05.2022
Proiect Hot. AGEA nr. 1 19-20.05.2022
Procură specială PF AGEA 19-20.05.2022
Procură specială PJ AGEA 19-20.05.2022
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 28/29 aprilie 2022
Raport Curent AGA 28 aprilie 2022
Buget si Plan de activitate Patria Bank 2022
Raportul auditorului independent 2021
Raport de remunerare conducatori Patria Bank 2021
Raport Anual Patria Bank 2021
Raport de sustenabilitate Patria Bank 2021
Situații financiare Patria Bank 2021
ESEF_RO_PATRIA_BANK
Procură specială PJ AGOA 28-29.04.2022
Procură specială PF AGOA 28-29.04.2022
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA 28-29.04.2022
Formular de vot prin corespondență PF AGOA 28-29.04.2022
Proiect Hot. AGOA 28-29.04.2022
Procură specială PJ AGEA 28-29.04.2022
Procură specială PF AGEA 28-29.04.2022
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA 28-29.04.2022
Formular de vot prin corespondență PF AGEA 28-29.04.2022
Proiect Hot. AGEA nr. 1 28-29.04.2022
Raport curent Convocator AGOA si AGEA 28.04.2022
Convocator AGOA AGEA 28-29.04.2022
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 18 octombrie 2021
Raport curent Hot AGEA 18.10.2021
AGEA pct. 4 - notă privind rata de subscriere
Formular de vot prin corespondență PF AGEA 18-19.10.2021
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA18-19.10.2021
Procură specială AGEA PF 18-19.10.2021
Procură specială AGEA PJ 18-19.10.2021
Proiect Hot. AGEA 1 18-19.10.2021
Convocator AGEA 18.10.2021
Raport curent Convocare AGEA 18.10.2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 26/27 aprilie 2021
Raport curent Hot AGOA si AGEA 26.04.2021
Situații Financiare Patria Bank 2020
Raport Audit Patria Bank 2020
Raport Anual Patria Bank 2020
Raport Sustenabilitate Patria Bank 2020
Buget și Plan de Activitate Patria Bank 2021
Proiect Hot. AGOA 9 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 8 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 7 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 6 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 5 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 4 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 3 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 2 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGOA 1 26-27.04.2021
Procură specială AGOA PJ AGOA 26-27.04.2021
Procură specială AGOA PF AGOA 26-27.04.2021
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA 26-27.04.2021
Formular de vot prin corespondență PF AGOA 26-27.04.2021
AGOA pct. 8 si 9 ordine de zi - lista candidati pentru pozitia de administrator independent
AGOA pct. 6 - POLITICA DE REMUNERARE A ORGANULUI DE CONDUCERE IN PATRIA BANK
Proiect Hot. AGEA 3 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGEA 2 26-27.04.2021
Proiect Hot. AGEA 1 26-27.04.2021
Procură specială AGEA PJ 26-27.04.2021
Procură specială AGEA PF 26-27.04.2021
Formular de vot prin corespondență PF AGEA 26-27.04.2021
Formular de vot prin corespondenta PJ AGEA 26-27.04.2021
Convocator AGOA AGEA 26-27.04.2021
Raport curent Convocator AGOA si AGEA 26.04.2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - 08/09 decembrie 2020
Raport curent Hotarare AGOA 8.12.2020
Buget revizuit 2020
Proiect Hotărâre AGOA 1 08-09.12.2020
Procură specială AGOA PJ AGOA 08-09.12.2020
Procură specială AGOA PF AGOA 08-09.12.2020
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA 08-09.12.2020
Formular de vot prin corespondență PF AGOA 08-09.12.2020
Raport curent Convocator AGOA 8.12.2020
Convocator AGOA 08-09.12.2020
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - 29 Aprilie 2020
Raport curent și Hotărâre AGOA 29.04.2020
Raport curent Convocator AGOA 29.04.2020
Convocator_AGOA_29-30.04.2020
Formular de vot prin corespondență PF AGOA 29-30.04.2020
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA 29-30.04.2020
Procură specială AGOA PF AGOA 29-30.04.2020
Procură specială AGOA PJ AGOA 29-30.04.2020
Proiect Hot. AGOA 1 29-30.04.2020
Proiect Hot. AGOA 2 29-30.04.2020
Proiect Hot. AGOA 3 29-30.04.2020
Proiect Hot. AGOA 4 29-30.04.2020
Proiect Hot. AGOA 5 29-30.04.2020
Raportul Anual Patria Bank 2019
Propunere Plan de activitate și BVC 2020 (AGOA)
Raport de sustenabilitate 2019_Patria Bank
Anexa 2_Proiectii financiare 2020_BL
Patria Bank Grup_Situatii Financiare 31 decembrie 2019
Raportul Auditorului
Raport curent - Recomandări și atenționări desfășurare AGA în contextul stării de urgență COVID-19.pdf
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 10 Aprilie 2020
Raport curent hotărâri AGOA și AGEA
Raport curent Recomandări AGA în contextul COVID19
Raport curent Convocator AGOA și AGEA 10.04.2020
Convocator AGOA AGEA 10-11.04.2020
Formular de vot prin corespondență PF AGOA 10-11.04.2020
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA 10-11.04.2020
Procura specială AGOA PF RO 10-11.04.2020
Procură specială AGOA PJ RO 10-11.04.2020
Proiect Hotărâre AGOA 1 RO 10-11.04.2020
Formular de vot prin corespondență PF AGEA 10-11.04.2020
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA 10-11.04.2020
Procură specială AGEA PF RO 10-11.04.2020
Procură specială AGEA PJ RO 10-11.04.2020
Proiect Hotărâre AGEA 1 RO 10-11.04.2020
AGOA pct. 1 ordine de zi - listă candidați pentru poziția de membru în consiliul de administrație
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 13 August 2019
Hotărârea AGOA și AGEA 13.08.2019
Raport curent erată convocator AGOA si AGEA 13.08.2019
Completare-convocator-AGOA-si-AGEA-13.08.2019
Proiect Hot. AGEA 1 RO-conv. completată
Procură specială AGEA PJ RO-conv. completată
Procură specială AGEA PF RO-conv. completată
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA-conv. completată
Formular de vot prin corespondență PF AGEA-conv. completată
Proiect Hot. AGOA 1 RO-republicat
Procură specială AGOA PJ RO-republicată
Procura specială AGOA PF RO-republicata
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA-republicat
Formular de vot prin corespondență PF AGOA-republicat
Convocator completat AGOA_AGEA PBK 13 08 2019
Convocator AGOA_AGEA PBK 13_08_2019
Raport curent Publicare Convocator AGOA si AGEA 13.08.2019
Formular de vot prin corespondență PF AGOA
Formular de vot prin corespondență PJ AGOA
Procură specială AGOA PF RO
Procură specială AGOA PJ RO
Proiect Hotărâre AGOA 1 RO
Formular de vot prin corespondență PF AGEA
Formular de vot prin corespondență PJ AGEA
Procură specială AGEA PF RO
Procură specială AGEA PJ RO
Proiect Hotărâre AGEA 1 RO
Ghid de instalare și utilizare aplicație token mobil PF
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - 02/03 Mai 2019
HotAGOA02052019RO
Convocator AGOA semnat
Formular de vot prin corespondență PF
Formular de vot prin corespondență PJ
Procura speciala AGOA PF RO
Procura speciala AGOA PJ RO
Proiect Hot. AGOA 1 RO
Proiect Hot. AGOA 2 RO
Proiect Hot. AGOA 3 RO
Proiect Hot. AGOA 4 RO
Proiect Hot. AGOA 5 RO
Raport anual 2018
Plan de activitate și buget 2019
Raport de sustenabilitate 2019
Grupul Patria Situații Financiare_Decembrie 2018
Patria Bank Raportul Auditorului Independent 2018
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - 02 August 2018
Raport CA AGA 02.08.2018
Raportul curent al hotărârilor AGOA și AGEA 02.08.2018
Raport curent completare Convocator AGOA și AGEA 2.08.2018 (MO) semnat
Formular vot corespondență AGOA PF RO_
Formular vot corespondență AGOA PJ RO
Procură specială AGOA PF RO_
Procură specială AGOA PJ RO
Cerere acționar convocare AGA fără date personale
Draft Hotărâre 1 AGOA_RO_02_08_2018
Draft Hotărâre 2 AGOA_RO_02_08_2018
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 02 August 2018
Raport CA AGA 02.08.2018
Raportul curent al hotărârilor AGOA și AGEA 02.08.2018
Raport curent completare Convocator AGOA și AGEA 2.08.2018 (MO) semnat
Formular vot corespondență AGEA PF RO
Formular vot corespondență AGEA PJ RO
Procură specială AGEA PF RO
Procură specială AGEA PJ RO
Cerere acționar convocare AGA fără date personale
Draft_Hotărâre 1 AGEA_RO_02_08_2018
Draft_Hotărâre 2 AGEA_RO_02_08_2018
Draft_Hotărâre 3 AGEA_RO_02_08_2018
Solicitare EEAF BV completare AGA 2_08_2018
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - 7/8 Mai 2018
Raport curent hotărâri AGOA 07.05.2018
Draft_Hotărâre 1 AGOA_RO
Draft_Hotărâre 2 AGOA_RO
Draft_Hotărâre 3 AGOA_RO
Draft_Hotărâre 4 AGOA_RO
Formular vot corespondență AGOA PF RO
Formular vot corespondență AGOA PJ RO
Procură specială AGOA PF RO
Procură specială AGOA PJ RO
Planul de activitate și Bugetul pentru 2018
Raport de Sustenabilitate 2017
Raportul anual al consiliului de administrație pentru anul 2017
Raport curent semnat convocator AGOA 7.05.2018
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 12 Martie 2018
12032018 - Raport curent hotărări AGEA
Current report EGSM decisions 12.03.2018
20180312-13 Draft AGEA EN_suppl.docx
20180312-13 Draft AGEA RO_completată
20180312-13 Formular vot corespondenţă AGEA PF EN_suppl
20180312-13 Formular vot corespondenţă AGEA PF RO_completat
20180312-13 Formular vot corespondenţă AGEA PJ EN_suppl
20180312-13 Formular vot corespondenţă AGEA PJ RO_ completat
20180312-13 Procură specială AGEA PF EN_suppl
20180312-13 Procură specială AGEA PF RO_completată
Investor Presentation - 13.07.2017
20180312-13 Procură specială AGEA PJ RO_completată
Raport curent completare convocator AGEA 12.03.2018
Current report completion agenda EGSM 12.03.2018
Raport convocare AGEA 12.03.2018
Current report EGSM 12.03.2018
Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor_draft
Resolution of the ordinary general shareholders meeting_draft
Formular vot corespondenta AGEA PF
Correspondence ballot for EGSM for individuals
Formular vot corespondenta AGEA PJ
Correspondence ballot for EGSM for legal persons
Procura speciala AGEA PF
Special power of attorney for individuals
Procura speciala AGEA PJ

Special power of attorney for legal persons

Adunarea Generală a Acționarilor - 30 August 2017
Raport curent hotărâri AGOA_30.08.2017
Current report decisions OGSM 30.08.2017
Convocator AGOA pentru 30.08.2017
Convening Notice OGSM for 30.08.2017
Situatii financiare - Grupul Patria Bank
Financial Statements - Patria Bank Group
Documente AGOA / OGSM Documents - 30 August 2017
Draft Hotararea 1 AGOA 30.08.2017
Draf Resolution 1 OGSM 30.08.2017
Formular vot corespondenta AGOA PF 30.08.2017
Correspondence ballot OGSM individuals en 30.08.2017
Formular vot corespondenta AGOA PJ 30.08.2017
Correspondece ballot OGSM legal person en 30.08.2017
Procura speciala AGOA PF 30.08.2017
Special Power of Attorney OGSM individuals 30.08.2017
Procura speciala AGOA PJ 30.08.2017
Special Power of Attorney OGSM legal person 30.08.2017
Adunarea Generală a Acționarilor - 28 July 2017
Raport curent hotarari AGOA si AGEA 28.07.2017
Current report decisions OGSM EGSM 28.07.2017
Convocator AGOA și AGEA pentru 28.07.2017
Convening Notice OGSM & EGSM for 28.07.2017
Erata Convocator AGOA si AGEA 28.07.2017

Corrigendum convening notice for GSM dated 28.07.2017
Documente AGOA/OGSM Documents - 28 July 2017
Propunere Plan de activitate si BVC 2017 (AGOA)
Activity Plan and Budget 2017 (OGSM)
Draft Hotararea 1 AGOA 28.07.2017
Draft Hotararea 2 AGOA 28.07.2017
Draft Hotararea 3 AGOA 28.07.2017
Draft Hotararea 4 AGOA 28.07.2017
Draft resolution 1 OGSM 28.07.2017
Draft resolution 2 OGSM 28.07.2017
Draft resolution 3 OGSM 28.07.2017
Draft resolution 4 OGSM 28.07.2017
Procura speciala AGOA pf 28.07.2017
Special Power of Attorney OGSM individuals 28.07.2017
Procura speciala AGOA pj 28.07.2017
Special Power of Attorney OGSM legal persons 28.07.2017
Formular vot corepondenta AGOA pf 28.07.2017
Correspondence ballot OGSM individuals 28.07.2017
Formular vot corespondenta AGOA pj 28.07.2017
Correspondence ballot OGSM legal person 28.07.2017
Propunere desemnare Vasile Iuga membru independent (AGOA)
Proposal nomination Vasile Iuga as independent administrator (OGSM)
Proposal for remunerations Board of Directors (OGSM)
Propunere desemnare auditor financiar (AGOA)
Proposal appointment financial auditor (OGSM)
Documente AGEA / EGMS Documents - 28 July 2017
Procura speciala AGEA Persoane Fizice - 28.07.2017
Special Power of Attorney EGSM individuals 28.07.2017
Procura speciala AGEA pj 28.07.2017
Special Power of Attorney EGSM legal persons 28.07.2017
Formular vot corespondenta AGEA pf 28.07.2017
Correspondence ballot EGSM individuals 28.07.2017
Formular vot corespondenta AGEA pj 28.07.2017
Correspondence ballot EGSM legal person 28.07.2017
Draft Hotararea 1 AGEA 28.07.2017
Draft resolution 1 EGSM 28.07.2017
Draft Hotararea 2 AGEA 28.07.2017
Draft resolution 2 EGSM 28.07.2017
Propunere diminuare capital social PBK 2017 (AGEA)
Proposal for share capital reduction (EGSM)
Adunarea Generală a Acționarilor - 27 April 2017
Convocator AGA 27.04.2017
Raport curent disponibilitate convocator
Current market report GMS notice EN
Notice E&A GSM 27.04.2017
Documente AGEA / EGMS Documents - 27 April 2017
Proiect Act constitutiv BCC AGEA
Procura speciala AGEA persoane fizice RO
Power of attorney EGSM individuals - EN
Procura speciala AGEA persoane juridice - RO
Power of attorney EGSM legal persons - EN
Formular Vot Corespondenta AGEA PF - RO
Correspondence Ballot EGSM individuals - EN
Formular Vot Corespondenta AGEA PJ - RO
Correspondence Ballot EGSM legal persons - EN
Draft hotarare 1 AGEA - RO
Draft resolution 1 EGMS - EN
Documente AGOA/OGMS Documents - 27 April 2017
Declaratie conformitate situatii financiare 2016
Raport Anual al Consiliului de Administratie 2016
Raportul anual al Consiliului de Administratie 2016 (semnat)
Situatii financiare individuale si consolidate 2016 - RO
Draft hotarare 1 AGOA
Draft hotarare 2 AGOA
Draft hotarare 3 AGOA
Draft hotarare 4 AGOA
Draft resolution 1 OGMS
Draft resolution 2 OGMS
Draft resolution 3 OGMS
Draft resolution 4 OGMS
Procura speciala AGOA PF - RO
Power of attorney OGSM individuals - EN
Procura speciala AGOA PJ - RO
Power of attorney OGSM legal persons - EN
Formular Vot Corespondenta AGOA PF - RO
Corespondence ballot OGSM individuals - EN
Formular Vot Corespondenta AGOA PJ - RO
Correspondence ballot OGSM legal persons - EN
pct. 3 AGOA - Criterii de eligibilitate si documente necesare - candidaturi CA
Raport curent privind termenul de primire a candidaturilor
Raportul Auditorului 2016
Lista candidaturilor pentru membru al Consiliului de Administratie
Annual Report of Management Board 2016 - EN
Documente AGEA / EGMS Documents - 27 April 2017
Proiect Act constitutiv BCC AGEA
Procura speciala AGEA persoane fizice RO
Power of attorney EGSM individuals - EN
Procura speciala AGEA persoane juridice - RO
Power of attorney EGSM legal persons - EN
Formular Vot Corespondenta AGEA PF - RO
Correspondence Ballot EGSM individuals - EN
Formular Vot Corespondenta AGEA PJ - RO
Correspondence Ballot EGSM legal persons - EN
Draft hotarare 1 AGEA - RO
Draft resolution 1 EGMS - EN
Documente AGOA/OGMS Documents - 27 April 2017
Declaratie conformitate situatii financiare 2016
Raport Anual al Consiliului de Administratie 2016
Raportul anual al Consiliului de Administratie 2016 (semnat)
Situatii financiare individuale si consolidate 2016 - RO
Draft hotarare 1 AGOA
Draft hotarare 2 AGOA
Draft hotarare 3 AGOA
Draft hotarare 4 AGOA
Draft resolution 1 OGMS
Draft resolution 2 OGMS
Draft resolution 3 OGMS
Draft resolution 4 OGMS
Procura speciala AGOA PF - RO
Power of attorney OGSM individuals - EN
Procura speciala AGOA PJ - RO
Power of attorney OGSM legal persons - EN
Formular Vot Corespondenta AGOA PF - RO
Corespondence ballot OGSM individuals - EN
Formular Vot Corespondenta AGOA PJ - RO
Correspondence ballot OGSM legal persons - EN
pct. 3 AGOA - Criterii de eligibilitate si documente necesare - candidaturi CA
Raport curent privind termenul de primire a candidaturilor
Raportul Auditorului 2016
Lista candidaturilor pentru membru al Consiliului de Administratie
Annual Report of Management Board 2016 - EN
Adunarea Generală a Acționarilor 5/6 octombrie 2016 - 05 October 2016
OPIS DOCUMENTE AGEA BCC 05 Octombrie 2016
I.1. Convocator AGEA BCC 5 Octombrie 2016
II.1 Act constitutiv BCC post merger
III.1.a. Proiect de fuziune Banca Carpatica - Patria Bank 12 august 2016
III.1.b. Merger Project Banca Carpatica - Patria Bank 12 august 2016
III.2. Anexa 1 Proiect de Fuziune - Situatii Financiare Banca Comerciala carpatica la 31 mai 2016
III.3. Anexa 2 Proiect de Fuziune - Situatii Financiare Banca Comerciala carpatica la 31 mai 2016
III.4. Anexa 3 - Proiect de Fuziune bilant de fuziune proforma
III.5. Declaratie notariala stingere pasiv Patria Bank
III.6. Declaratie notariala publicare proiect de fuziune
IV.1. Raport administratori BCC cf. art 243 indice 3 din Legea 31 1990
V.1. Aviz CMF expert independent - BCC si PATRIA BANK
Situatii financiare BC Carpatica 31.12.2013
VI.2. BCC Raport audit 31.12.2013
VI.3. Raport Consiliu de Supraveghere 2013
VI.4. Raport Directorat 2013
VI.5. Situatii financiare BC Carpatica 31.12.2014
VI.6. BCC Raport audit 31.12.2014
VI.7. Raport Consiliu de Supraveghere 2014
VI.8. Raport Directorat 2014
VI.9. Situatii financiare individuale BCC 2015 si opinie auditor
VI.10. Raport Directorat 2015
VI.11. Raport Consiliu de Supraveghere 2015
VII.1. Formular vot prin corespondenta_RO_AGEA 05 octombrie - PF
Formular vot prin corespondenta_RO_AGEA 05 octombrie - PJ
VII.3. Procura speciala_RO_AGEA 05 octombrie - PF
VII.4. Procura speciala_RO_AGEA 05 octombrie - PJ
VII.5. Proiect hotarare_1_RO_AGEA 05 oct
VII.6. Proiect hotarare_2_RO_AGEA 05 oct
VII.7. EN_Vote by correspondence form for shareholders individuals_EGAS 05 oct
VII.8. EN_Vote by correspondence form for shareholders legal entities_EGAS 05 oct
EN_Special power of attorney for shareholders individuals_EGAS 05 oct
VII.10. EN_Special power of attorney for shareholders legal entities_EGAS 05 oct
VII.11. EN_DRAFT DECISION1 - EGAS 05 oct
VII.12. EN_DRAFT DECISION2 - EGAS 05 oct
VII.13. IT_Modulo di voto tramite corrispondenza per azionisti persone fisiche_AGSA 05 oct
VII.14. IT_Modulo di voto tramite corrispondenza per azionisti persone giuridiche_AGSA 05 oct
VII.15. IT_Procura speciale per azionisti persone fisiche_AGSA 05 oct
VII.16. IT_Procura speciale per azionisti persone giuridiche_AGSA 05 oct
VII.17. IT_PROGETTO DI DELIBERA1_AGSA 05 oct
VII.18. IT_PROGETTO DI DELIBERA2_AGSA 05 oct
Adunarea Generala a Actionarilor - 07 July 2016
Raport curent si convocator AGOA 07.07.2016
Market report and 07 July 2016 OGMS convening notice
Materiale supuse dezbaterii AGOA - 07 July 2016
Activity program and BVC 2016
Pct. 1 AGOA Situatii financiare consolidate IFRS 31.12.2015
Pct. 1 AGOA Raportul Directoratului consolidat 31.12.2015
Pct. 1 AGOA Raportul Consiliului de Supraveghere 31.12.2015
Pct. 1 AGOA Opinie Auditor-situatii financiare consolidate IFRS 31.12.2015
Pct. 2 AGOA BVC si Program activitate 2016
Documente AGOA/OGMS Documents - 07 July 2016
Procura speciala-persoane fizice AGOA 07.07.2016
Power of attorney individuals-07 July 2016 OGMS
Procura speciala-persoane juridice AGOA 07.07.2016
Power of attorney legal person-07 July 2016 OGMS
Formular vot corespondenta-persoane fizice AGOA 07.07.2016
Correspondence ballot individuals-07 July 2016 OGMS
Formular vot corespondenta-persoane juridice AGOA 07.07.2016
Correspondence ballot legal person-07 July 2016 OGMS
Proiect hotarare 1 AGOA 07.07.2016
Draft Resolution 1 07 July 2016 OGMS
Proiect hotarare 2 AGOA 07.07.2016
Draft Resolution 2 07 July 2016 OGMS
Proiect hotarare 3 AGOA 07.07.2016
Draft Resolution 3 07 July 2016 OGMS
dunarea Generală a Acționarilor - 27 April 2016
Raport curent hotarari AGA 27.04.2016
Market Report-27 April 2016 GMS Resolutions
Raport curent-completare ordine zi AGOA 27.04.2016
Convocator completat AGOA 27.04.2016
Market report and supplemented convening notice for 27.04.2016 OGSM
Raport curent si convocator AGA 27.04.2016 RO
Market report-27 Apr 2016 GMS convening notice
Raportul Directoratului Individual 2015
Raportul Directoratului Consolidat 2015
Raportul Consiliului de Supraveghere 2015
Raportul de Guvernanta Corporativa 2015
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta al BVB 2015
Raport Anual conform Reg. CNVM 1/2006
Opinia auditorului-situatii financiare individuale 2015
Opinia auditorului-situatii financiare consolidate 2015
Pct 3 ordine zi AGOA 27.04.2016-plan de activitate si BVC 2016
Pct 4 ordine zi AGOA 27.04.2016 -descarcare gestiune
Situatii financiare anuale individuale IFRS 31.12.2015
Situatii financiare anuale consolidate IFRS 31.12.2015
Declaratie persoane responsabile
Numar actiuni la data de referinta 18.04.2016
Documente AGOA/OGMS Documents - 27 April 2016
Procura speciala_AGOA 27.04.2016 pf RO
Power of attorney individuals 27.04.2016 OGMS
Procura speciala_AGOA 27.04.2016 pj RO
Power of attorney legal person 27.04.2016 OGMS
Formulat vot coresp_AGOA 27.04.2016 pf RO
Correspondence ballot individuals 27.04.2016 OGMS
Formulat vot coresp_AGOA 27.04.2016 pj RO
Correspondence ballot legal person 27.04.2016 OGMS
Proiect hotarare 1 AGOA 27.04.2016
Draft Resolution 1 OGMS 27.04.2016
Proiect hotarare 1 bis AGOA 27.04.2016
Draft Resolution 1.1 OGMS 27.04.2016
Proiect hotarare 2 AGOA 27.04.2016
Draft Resolution 2 OGMS 27.04.2016
Proiect hotarare 3 AGOA 27.04.2016
Draft Resolution 3 OGMS 27.04.2016
Proiect hotarare 4 AGOA 27.04.2016
Draft Resolution 4 OGMS 27.04.2016
Proiect hotarare 5 AGOA 27.04.2016
Draft Resolution 5 OGMS 27.04.2016
Documente AGEA/EGMS Documents - 27 April 2016
Procura speciala_AGEA 27.04.2016 pf RO
Power of attorney individuals 27.04.2016 EGMS
Procura speciala_AGEA 27.04.2016 pj RO
Power of attorney legal person 27.04.2016 EGMS
Formulat vot coresp_AGEA 27.04.2016 pf RO
Correspondence ballot individuals 27.04.2016 EGMS
Formulat vot coresp_AGEA 27.04.2016 pj RO
Correspondence ballot legal person 27.04.2016 EGMS
Proiect hotarare AGEA 27.04.2016
Draft Resolution 1 EGMS 27.04.2016
Adunarea Generala a Actionarilor - 02 April 2016
Raport curent hotarari AGA 02.04.2016 RO
Raport curent informatii suplimentare fuziune AGEA 02.04.2016 RO
Raport curent si convocator completat AGEA 02.04.2016 RO
Market report-updated EGMS convening notice 02 April 2016
Raport curent si convocator AGA 02.04.2016 RO
Market report-02 Apr 2016 GMS convening notice
AGA 02.04.2016 Numar actiuni la data convocarii
02.04.2016 GMS Number of shares on the convening date
Proiect Act Constitutiv AGA 02.04.2016 RO
Articles of Association project
AGEA-Nota Act Constitutiv BCC RO
EGMS-note on the proposed Articles of Association
AGOA pct 1 ordine zi-Lista candidati pt pozitia de membru in Consiliul de Administratie
AGOA pct 2 ordine zi-Raportul CS catre AGOA RO
Agenda item 2 OGMS - Supervisory Board Report
Documente AGOA/OGMS Documents - 02 April 2016
Procura speciala_AGOA 02.04.2016 pf RO
Power of attorney individuals 02.04.2016 OGMS
Procura speciala_AGOA 02.04.2016 pj RO
Power of attorney legal person 02.04.2016 OGMS
Formulat vot coresp_AGOA 02.04.2016 pf RO
Correspondence ballot individuals 02.04.2016 OGMS
Formulat vot coresp_AGOA 02.04.2016 pj RO
Correspondence ballot legal person 02.04.2016 OGMS
Proiect hotarare 1 AGOA 02.04.2016 RO
Draft Resolution 1 OGMS 02.04.2016
Proiect hotarare 2 AGOA 02.04.2016 RO
Draft Resolution 2 OGMS 02.04.2016
Documente AGEA/EGMS documents - 02 April 2016
Procura speciala_AGEA 02.04.2016 pf RO
Power of attorney individuals 02.04.2016 EGMS
Procura speciala_AGEA 02.04.2016 pj RO
Power of attorney legal person 02.04.2016 EGMS
Formulat vot coresp_AGEA 02.04.2016 pf RO
Correspondence ballot individuals 02.04.2016 EGMS
Formulat vot coresp_AGEA 02.04.2016 pj RO
Correspondence ballot legal person 02.04.2016 EGMS
Proiect hotarare 1 AGEA 02.04.2016 RO
Draft Resolution 1 EGMS 02.04.2016
Proiect hotarare 2 AGEA 02.04.2016 RO
Draft Resolution 2 EGMS 02.04.2016
Proiect hotarare 3 AGEA 02.04.2016 RO
Draft Resolution 3 EGMS 02.04.2016
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - 09 October 2015
Raport curent hotarari AGA 09.10.2015-RO
Raport curent hotarari AGA 09.10.2015-EN
Raport curent si convocare AGEA 09.10.2015 - RO
Raport curent si convocare AGEA 09.10.2015 - EN
Completare raport curent convocare AGEA 09.10.2015 - RO
Completare raport curent convocare AGEA 09.10.2015 - EN
Nota informare actionari ref AGEA 09.10.2015 - RO
Nota informare actionari ref AGEA 09.10.2015 - EN
Numar actiuni si drepturi de vot la data de referinta-RO
Numar actiuni si drepturi de vot la data de referinta-EN
Numar actiuni si drepturi de vot la data convocarii-RO
Numar actiuni si drepturi de vot la data convocarii-EN
Procura speciala AGEA 09.10.2015 PF - RO
Procura speciala AGEA 09.10.2015 PJ - RO
Vot corespondenta AGEA 09.10.2015 PF - RO
Vot corespondenta AGEA 09.10.2015 PJ - RO
Procura speciala AGEA 09.10.2015 PF - EN
Procura speciala AGEA 09.10.2015 PJ - EN
Vot corespondenta AGEA 09.10.2015 PF - EN
Vot corespondenta AGEA 09.10.2015 PJ - EN
Proiect hotarare AGEA 09.10.2015 - RO
Proiect hotarare AGEA 09.10.2015 - EN
Adunarea Generala a Actionarilor - 18 June 2015
Raport curent-Hotararile AGA 18.06.2015
Raport curent-Convocator completat AGA 18.06.2015
Model propunere membru CS
Raport curent-Convocare AGEA 2 18.06.2015-Incepand cu ora 12:00
Raport curent- Convocare AGA 18.06.2015
Nota pct 1 pe ordinea de zi AGOA - Numirea auditorului financiar
Lista candidati Consiliu de Supraveghere AGA 18.06.2015
Declaratie conform OUG 99/2006 si Reg. BNR 11/2007
Nota pct. 1 si 2 ordinea de zi AGEA - Reducere si majorare capital social
Nota pct. 1 ordinea de zi AGEA 2
Anexa 1B - Oferta ferma de fuziune primita de BC Carpatica de la Nextebank
Numar actiuni si drepturi de vot la data de referinta 08.06.2015
Proiect modificare Act Constitutiv
Procura speciala AGOA - Persoane Fizice
Procura speciala AGOA - Persoane Juridice
Procura speciala AGEA - Persoane Fizice
Procura speciala AGEA - Persoane Juridice
Procura speciala AGEA 2 - Persoane Fizice
Procura speciala AGEA 2 - Persoane Juridice
Formulare de vot prin corespondenta AGOA - Persoane Fizice
Formulare de vot prin corespondenta AGOA - Persoane Juridice
Formulare de vot prin corespondenta AGEA - Persoane Fizice
Formulare de vot prin corespondenta AGEA - Persoane Juridice
Formulare de vot prin corespondenta AGEA 2 - Persoane Fizice .
Formulare de vot prin corespondenta AGEA 2 - Persoane Juridice
Proiect hotarare 1 - AGOA
Proiect hotarare 2 - AGOA
1.1. proiect hotarare_agea_18.06.2015_ro
Proiect hotarare 2 - AGEA
Proiect hotarare 3 - AGEA
Proiect hotarare 1 - AGEA 2
Adunarea Generala a Actionarilor - 28 April 2015
Rectificare - Raport curent Hotarari AGA 28.04.2015
Raport curent - Hotarari AGA 28.04.2015
Comunicat de presa 28.03.2015
Lista candidaturilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere-AGA 28.04.2015 depuse pana la data limita 13.04.2015
Situatii financiare individuale 31.12.2013
Lista candidaturilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere-AGA 28.04.2015 depuse dupa data limita 13.04.2015
Model propunere membru CS
Declaratie conform OUG 99/2006 si Reg. BNR 11/2007
Raport curent-Convocare AGA anuala 28.04.2015
Nota pct. 3 ordinea de zi AGOA - BVC si Plan Activitate 2015_rectificare solvabilitate 31.12.2014
AGOA - Nota pct. 3 ordinea de zi AGOA - BVC si Plan Activitate 2015
Nota pct. 4 ordinea de zi AGOA - Numirea auditorului financiar
Nota pct. 5 ordinea de zi AGOA - Propunere remuneratie cuvenita membrii C.S.
AGEA - Nota pct. 1 si 2 ordinea de zi AGEA - Reducere-majorare capital social
AGEA - Nota pct. 1 si 2 ordinea de zi AGEA - Reducere-majorare capital social_rectificare data referinta diminuare capital social
AGEA - Nota pct. 4 ordinea de zi AGEA - Informare posibilitate atragere imprumut subordonat
Situatii financiare individuale 31.12.2014
Declaratia privind responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare
Raportul Consiliului de supraveghere 2014
Raportul Directoratului - individual - 2014
Raportul de Guvernanta Corporativa 2014
Raport Anual 2014 conform Regulamentului CNVM 1/2006
Declaratia Aplici sau Explici 2014
Raportul auditorului - individual - 2014
Raportul auditorului - consolidat - 2014
Raportul Directoratului - consolidat - 2014
Situatii financiare consolidate 31.12.2014
Numar actiuni si drepturi de vot la data de referinta 17.04.2015
Aga 28.04.2015 numar actiuni la data convocarii
Procura speciala AGOA - PF
Procura speciala AGOA PJ
Procura speciala AGEA PF
Procura speciala AGEA PJ
Formular de vot prin corespondenta AGEA PJ
Formular de vot prin corespondenta AGEA PF
Formular de vot prin corespondenta AGOA PJ
Formular de vot prin corespondenta AGOA PF
AGOA - Proiect hotarare 6
AGOA - Proiect hotarare 5
AGOA - Proiect hotarare 4
AGOA - Proiect hotarare 3
AGOA - Proiect hotarare 2
AGOA - Proiect hotarare 1
AGEA - Proiect hotarare 6
AGEA - Proiect hotarare 5
AGEA - Proiect hotarare 4
AGEA - Proiect hotarare 3
AGEA - Proiect hotarare 2
AGEA - Proiect hotarare 1
Adunarea Generală a Acționarilor - 19 December 2014
Proiect hotarare AGEA 19.12.2014
Formulara de vot prin corespondenta PF - AGEA
Formular de vot prin corespondenta PJ - AGEA
Procura speciala PF - AGEA
Procura speciala PJ - AGEA
Anexa 3 - nota pentru punctul 3 ordinea de zi AGEA 19.12.2014
Anexa 2 - nota pentru punctul 2 ordinea de zi AGEA 19.12.2014
Anexa 1 - nota pentru punctul 1 ordinea de zi AGEA 19.12.2014
Material Informativ AGEA 19.12.2014
Raport curent-Convocare AGEA 19.12.2014
Raport curent hotarari AGEA 19.12.2014
Proiect modificare Act Constitutiv
Adunarea Generala a Acționarilor - 28 April 2014
Raport curent hotarari AGA 28.04.2014
Convocator AGA 28.04.2014
Material informativ AGA
BVC / Plan activitate 2014
PROIECT MODIFICARE ACT CONSTITUTIV
Raportul Consiliului de supraveghere 2013
Raportul Directoratului - individual - 2013
Raportul de Guvernanta Corporativa 2013
Declaratia Aplici sau Explici 2013
Raportul auditorului - individual - 2013
Situatii financiare consolidate 31.12.2013
Raportul Directoratului - consolidat - 2013
Procura AGOA Persoane Fizice
Procura AGOA Persoane Juridice
Procura AGEA Persoane Fizice
Procura AGEA Persoane Juridice
Formular de vot prin corespondenta PF AGOA
Formular de vot prin corespondenta PJ AGOA
Formular de vot prin corespondenta PF AGEA
Formular de vot prin corespondenta PJ AGEA
Proiecte de hotarari AGEA
Proiecte de hotarari AGOA
Adunarea Generală a Acționarilor - 10 April 2014
Comunicat de presa AGA 10.04.2014
Raport curent Hotarari AGA 10.04.2014
Raport curent completare Ordine de zi AGA 10.04.2014
Convocator AGOA completat
Convocator AGEA completat
Material informativ AGA
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5 - Raport Consiliu de Supraveghere
Anexa 6 - Raport Directorat
Anexa 7 - Solicitare actionari completare Ordine de zi AGA - 12.03.2014
Proiect Act Constitutiv
Procura speciala AGOA PF
Procura speciala AGOA PJ
Procura speciala AGEA PF
Procura speciala AGEA PJ
Formular de vot prin corespondenta AGOA PF
Formular de vot prin corespondenta AGOA PJ
Formular de vot prin corespondenta AGEA PF
Formular de vot prin corespondenta AGEA PJ
Proiecte hotarari AGA AGOA 1
Proiecte hotarari AGA AGOA 2
Proiecte hotarari AGA AGEA 1
Proiecte hotarari AGA AGEA 2
Raport curent - Solicitare actionari completare ordine de zi AGA - 12.03.201
Erata Convocare AGOA 10.04.2014
Raport curent convocare AGA
Convocator AGOA 10.04.2014