București, 17 mai 2021

Consolidarea nivelului de profitabilitate, cu rezultate pozitive din primul trimestru reprezintă cumulul deciziilor strategice pe care Banca le-a implementat, concretizându-se în următoarele repere financiare atinse în Trimestru 1 al anului 2021:

  • Credite nou acordate în valoare de peste 217 mil. lei în cursul anului 2021, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 4%, respectiv +74 mil. lei comparativ cu decembrie 2020
  • Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 55% de la 52% în decembrie 2020
  • Dezvoltarea veniturilor operaționale cu 14% T1 2021 față de T1 2020 pe toate componentele din structură
  • Optimizarea și reducerea cheltuielilor operaționale cu 6%, -1,8 mil. lei (primele trei luni 2021 față de perioada similară din 2020)
  • Menținerea unei baze de capital solidă evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii de peste 20% atât la nivel individual, cât și consolidat la nivelul Grupului Patria Bank

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare aferente Trimestrului I 2021 ale Patria Bank SA, împreună cu situațiile financiare individuale și consolidate pentru perioadă încheiată la 31.03.2021, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibilă pe website-ul băncii la link-ul https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare sau pe website-ul Bursei de Valori București la link-ul de mai jos începând cu data de 17.05.2021.

Situațiile financiare la 31.03.2021 nu sunt auditate sau revizuite.

Pentru detalii suplimentare: pr@patriabank.ro, +40 732 800 326