București, 16 mai 2022

Rezultatele financiare la 31 martie 2022 aferente primului trimestru prezintă un profit net de 882 mii lei survenit
în principal din evoluția favorabilă a veniturilor operaționale aferente veniturilor din dobânzi și comisioane
(activitatea de bază a băncii), dar și dintr-o contracție a ajustărilor de depreciere a activelor financiare.

Consolidarea nivelului de profitabilitate, cu rezultate pozitive în primele trei luni ale anului 2022 într-un context
macroeconomic nefavorabil, reprezintă confirmarea viabilității modelului de afaceri concretizându-se în
următoarele repere financiare atinse la 31 martie 2022:

  • Credite nou acordate in valoare de 193 mil. lei, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 4%, respectiv 72 mil. lei comparativ cu decembrie 2021 și cu 16%, +275 mil. lei față de martie 2021
  • Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 55% de la 53% la decembrie 2021, cât și creșterea indicatorului credite pe depozite clientelă de la 65% la sfârșitul anului 2021 la 70% la martie 2022
  • Majorarea veniturilor nete din dobânzi cu 17% la martie 22 față de martie 21, în linie cu evoluția portofoliului de credite și creșterea eficienței comerciale prin randamente superioare sistemului bancar
  • Continuarea reducerii ratei NPL, cu 2,91% față de martie 2021, și menținerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustări de depreciere la peste 58%
  • Menținerea unei baze de capital solide evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii în jurul nivelului de 18%, atât la nivel individual, cât și consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare aferente Trimestrului I 2022 ale Patria Bank SA,
însoțit de situațiile financiare individuale și consolidate pentru perioada încheiată la 31.03.2022, întocmite în
conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibilă pe website-ul băncii la link-ul
https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare sau pe website-ul
Bursei de Valori București începând cu data de 16.05.2022.

Situațiile financiare la 31.03.2022 nu sunt auditate sau revizuite.

Pentru detalii suplimentare: pr@patriabank.ro, +40 732 800 326