Dinamica pozitiva a veniturilor bancare (bazata in principal pe cresterea veniturilor din dobanzi sustinuta de cresterea activitatii de creditare in special pe segmentul de clienti persoane juridice si pe o diversificare a structurii veniturilor din comisioane), o gestionare eficienta a bazei de costuri operationale si a costului riscului au condus la consolidarea performantei financiare observata in prima jumatate a anului 2019.

Astfel, fata de aceeasi perioada a anului 2018, in primele 9 luni din 2019 venitul net bancar a inregistrat o evolutie pozitiva cu 11% (cresterea veniturilor nete din dobanzi cu 16,5% si a veniturilor nete din comisioane cu 17,5%) pe fondul continuarii actiunilor menite sa consolideze o structura bilantiera optima (imbunatatirea indicatorului „credite brute/depozite” - de la 57% la 31 decembrie 2018 la 65% la 30 septembrie 2019 si o cresterea ponderii creditelor nete in total active - de la 45% la 31 decembrie 2018 la 51% la 30 septembrie 2019). De asemenea, baza de costuri operationale a inregistrat o scadere cu 11,6% (daca se exclude impactul din cresterea contributiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare de 3,9 mil lei). In plus, eforturile de consolidare a modelului de afaceri pe segmentele target, concretizate in obtinerea de rezultate operationale lunare net pozitive pe baza elementelor recurente (un element cheie pentru consolidarea profitabilitatii), creeaza premise bune de crestere pentru perioada urmatoare.

Programul de optimizare a retelei de sucursale bancare si a structurii organizatorice prevazut pentru anul 2019 si desfasurat in prima jumatatea anului 2019 (cu obiectivul de optimizare a bazei de costuri in directa corelatie cu asigurarea unui model de afaceri viabil si a unei structuri interne corespunzatoare acestuia) incepe sa produca efecte, baza de costuri operationale din trimestrul 3 fiind cu 13% mai mica decat cea din trimestrul 2.

In luna septembrie 2019 Banca a desfasurat o operatiune de consolidare a bazei de capital (sub forma unor instrumente de Fonduri Proprii de Nivel 2) prin lansarea si incheierea cu succes (inainte de termenul maxim prevazut) a unei emisiuni de obligatiuni negarantate, neconvertibile si subordonate in valoare de 5 milioane EUR. In prezent sunt in desfasurare formalitatile pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Luna septembrie 2019 a marcat lansarea noii platforme de internet si mobile banking. Aceasta platforma este aliniata la standardele europene in domeniul securitatii datelor personale si raspunde noii directive de plati PSDII si dispune si de o aplicatie dedicata pentru telefoanele de tip smartphone - Patria Mobile Banking, disponibila persoanelor fizice. Facilitatile puse la dispozitie in cadrul platformei faciliteaza accesul utilizatorilor non-stop la conturi, un control mai bun asupra bugetului si o gestionare mai buna a economiilor prin constituirea de depozite, direct prin intermediul platformei.

Pentru perioada urmatoare, Banca are in vedere continuarea strategiei de eficientizare a proceselor si de optimizare a costurilor operationale prin implementarea mai multor proiecte strategice: implementarea unei noi functionalitati la nivelul platformei Internet Banking si Mobile Banking dedicata atat clientilor persoane fizice cat si persoane juridice, digitalizarea anumitor fluxuri si operatiuni atat cu impact la nivelul interactiunii clientilor cu Banca, cat si la nivelul proceselor interne.

Versiunea integrala a Raportului privind rezultatele financiare aferente Trimestrului 3 2019 ale Patria Bank SA, , intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibila pe website-ul bancii la link-ul https://www.patriabank.ro/despre- patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare sau pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la link-ul de mai jos incepand cu data de 15.11.2019.

Situatiile financiare la 30.09.2019 nu sunt auditate sau revizuite.