• Patria Bank a derulat prin plasament privat o ofertă de vânzare de obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate, denominate în Euro cu scadența de 8 ani și cupon fix de 6,5% pe an, plătibil semestrial
  • Oferta a fost lansată în data de 16 septembrie 2019, iar interesul ridicat al investitorilor a generat închiderea anticipată a acesteia după numai 2 zile
  • Subscrierile totale atrase în oferta au fost de 8,49 milioane Euro, cu 69,8% peste nivelul maxim al Ofertei de 5 milioane Euro.

Oferta de obligațiuni negarantate, neconvertibile și subordonate a Patria Bank în valoare de 5 milioane de euro, intermediată de SSIF Tradeville și distribuită de SSIF Tradeville și SSIF Goldring, a fost încheiată cu succes în numai două zile de la deschiderea perioadei de ofertă (aceasta fiind durata minimă a perioadei de ofertă conform termenilor acesteia). Nivelul subscrierilor totale atrase în ofertă raportat la valoarea maximă a ofertei a fost de 169,8%, ceea ce relevă interesul ridicat al investitorilor de pe piața de capital din România față de emitentul Patria Bank și față de instrumentele cu venit fix, confirmând evoluția pozitivă a băncii din ultima perioadă.

Obligațiunile au valoarea nominală unitară de 500 de Euro, scadența de 8 ani și o dobandă fixa de 6,50% pe an, plătibilă semestrial.

În perioada următoare Patria Bank împreună cu SSIF Tradeville vor demara procedurile pentru solicitarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor pe o piață administrată de Bursa de Valori București.

Patria Bank, în calitate de societate ale carei acțiuni sunt listate pe piața principală a Bursei de Valori București, va continua să aibă în vedere și în viitor mecanismele de finanțare specifice pieței de capital.

Interesul foarte mare al investitorilor pentru această emisiune de obligațiuni ne bucură și este o dovadă a încrederii acestora în modelul de afaceri al Patria Bank; consolidarea bazei de capital a băncii este un pas important în planurile noastre de creștere pe termen mediu și lung, aliniate cu obiectivele noastre de a susține creșterea gradului de intermediere financiară, incluziunea financiară și antreprenoriatul local. Ne dorim să fim un jucător activ pe piața de capital din România, o piață cu un potențial mare de creștere, și să o utilizam în mod activ pentru finanțare și in viitor.” a declarat Daniela Iliescu, Director General Patria Bank.

Depășirea cu 69,8% a valorii maxime a ofertei de obligațiuni demonstrează, pe de o parte încrederea investitorilor în aceste instrumente cu venit fix, iar pe de altă parte potențialul segmentului de retail al pieței de capital din România de a oferi finanțare companiilor care își propun dezvoltarea business-ului. Cu siguranță, este un potențial insuficient valorificat și sperăm că, treptat, și alte companii vor urma exemplul Patria Bank, căutând să își diversifice sursele de finanțare,” consideră Mihaela BȊciu, Director General Tradeville.

Primele șase luni ale anului 2019 au adus pentru Patria Bank un profit net de 2,8 milioane de lei și credite noi de aproximativ 342 milioane lei, potrivit raportului financiar semestrial publicat de curând. Performanţa financiara imbunataţită s-a datorat in principal dinamicii pozitive a veniturilor nete bancare, pe fondul continuării acţiunilor menite să consolideze o structură bilanţieră optimă, banca înregistrand o îmbunătaţire a indicatorului „credite brute/depozite” (de la 57% la 31 decembrie 2018 la 65% la 30 iunie 2019).

Acționarul majoritar indirect al băncii este Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity al cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) și BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre).