26 februarie 2021

Pentru al doilea an consecutiv Patria Bank raportează profit și reușește să îmbunătățească Rata Fondurilor Proprii Totale cu peste 350 pp în 2020, confirmând evoluția pozitivă înregistrată în anii precedenți.

Profitul net al anului 2020 este în valoare de 2,8 mil. Lei, fiind influențat de contextul pandemic în care predictibilitatea a fost foarte redusă și volatilitatea condițiilor macroeconomice a fost ridicată; aceste elemente au afectat rezultatul financiar al anului 2020 și explică contracția cu 2,5 mil. Lei a rezultatului net față de anul precedent.

Rezultatele curente reprezintă cumulul deciziilor strategice pe care Banca le-a implementat, concretizându-se în următoarele repere financiare atinse în anul 2020:

  • Credite nou acordate în valoare de peste 823 mil. lei în cursul anului 2020 (într-un ritm mai accelerat decât media sistemului bancar), ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 13%, respectiv +191 mil. lei comparativ cu decembrie 2019
  • Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor brute în total active la 56% de la 53% în decembrie 2019 corelată cu dezvoltarea continuă a unei baze solide de depozite (retail)
  • Optimizarea și reducerea cheltuielilor operaționale cu 11%, -15,7 mil. lei în 2020 față de 2019 prin optimizarea proceselor și accelerarea digitalizării
  • Astfel, în anul 2020, Banca a reușit să compenseze integral contracția veniturilor operaționale cu rezultatele recalibrării costurilor, reușind să realizeze un rezultat operațional mai bun decât în 2019, chiar dacă anul 2020 s-a desfășurat în condiții pandemice.

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare preliminare la 31.12.2020 ale Patria Bank SA, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibilă pe website-ul băncii la link-ul https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare sau pe website-ul Bursei de Valori București la link-ul de mai jos începând cu data de 26.02.2021.

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2020 nu sunt auditate.