Pentru al treilea an consecutiv, Patria Bank raportează profit și reușește să își consolideze profitabilitatea printr-o creștere semnificativă a rezultatului net: de la 2,8 mil. lei în 2020 la 9,5 mil. lei în 2021.

Aceasta evoluție a fost susținută de dezvoltarea bilanțului (total active) cu 12% (+396 mil. lei) față de anul 2020 realizată atât prin creșterea anuală a creditelor brute cu 13%, cât și a depozitelor atrase de la clientelă cu 14%.

Rezultatele curente reprezintă cumulul deciziilor strategice de dezvoltare pe care Banca le-a implementat, concretizate în următoarele repere financiare atinse în anul 2021:

  • Credite nou acordate în cursul anului 2021 în valoare de 1.087 mil. lei, cea mai mare valoare anuală înregistrată din 2017 până în prezent, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 16%, respectiv +277 mil. lei comparativ cu decembrie 2020
  • Dezvoltare total active cu 12% (+396 mil. lei) prin creșterea portofoliului de credite acordate clientelei (valoare netă) cu 14% (+251 mil. lei) față de anul precedent, evoluție susținută de creșterea depozitelor și conturilor curente atrase de la clientelă cu 14% (+410 mil. lei) față de anul 2020
  • Creșterea veniturilor operaționale nete cu 7% (+11 mil. lei) într-un ritm mai accelerat față de evoluția cheltuielilor operaționale, care în 2021 au crescut cu doar 3% (+3,4 mil. lei) față de anul precedent. Aceasta a condus la reducerea indicatorului Rata cheltuieli/venituri de la 81% în 2020 la 77% în 2021
  • Rezultatul net înregistrat in T4 2021 prezintă o creștere cu 1,1 mil. lei față de cel din T3 2021 și cu 5,4 mil. lei față de cel din T4 2020
  • Reducerea indicatorului Rata expunerilor neperformante (NPE) de la 10,3% în 2020 la 7,9% în 2021, rezultat obținut inclusiv prin efectuarea unor operațiuni de write-off și cesiuni de creanțe a creditelor neperformante, în condițiile menținerii abordării prudente în modelele de provizionare/costul riscului

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare preliminare la 31.12.2021 ale Patria Bank SA, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibilă pe website-ul băncii la link-ul Rapoarte financiare (patriabank.ro) sau pe website-ul Bursei de Valori București.