Facilitate de amânare a plății pentru persoane fizice

Măsuri de suspendare a ratelor prin soluția OUG37 

Dacă sunteți afectat de criza COVID-19, vă prezentăm soluția de suspendare a ratelor pentru o perioadă de până la 9 luni prevăzută de OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, anumitor categorii de debitori.

Lasă-ne un mesaj Solicită acest serviciu

Facilitate de amânare a plății pentru persoane fizice

Măsura de sprijin constă în suspendarea obligației de plată a ratelor, respectiv a tuturor componentelor (rate de principal, dobânzi și comisioane*),pe o perioadă de maxim 9 luni (perioada de suspendare poate fi exprimată o singură dată și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020).

*) Comisionul datorat FNGCIMM și asigurarea se plătesc conform graficului de rambursare, acolo unde există.

Foarte important:

În perioada de suspendare a plății ratelor de credit se va calcula dobânda, iar aceasta va fi percepută după perioada de suspendare astfel: 

 • pentru creditele ipotecare (orice credit garantat cu garanții imobiliare): prin eșalonarea pe 60 luni 
 • pentru creditele de consum: prin capitalizare la soldul creditului și împărțirea pe perioada de creditare

Prin urmare, după finalizarea perioadei de suspendare, rata lunară va crește față de situația prezentă iar perioada inițiala a creditului poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării, cu respectarea incadrării în limita de vârstă la terminarea contractului prelungit. În cazul în care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă, Banca procedează la încadrarea în limita de vârstă.

Criterii de eligibilitate pentru aplicarea soluției OUG37:

 1. Data  acordării creditului: până la 30.03.2020, inclusiv
 2. Data scadenței finale este ulterioară datei de 30.03.2020, inclusiv
 3. Nu a fost declarată scadența anticipată până la 30.03.2020, inclusiv
 4. Nu înregistrați rate scadente restante la data de 16.03.2020, inclusiv sau ați efectuat plata restanțelor de la acea dată până la data solicitării.
 5. Titularul de credit nu are mai mult de 65 ani la data scadenței finale a creditului (prelungit cu perioada amânată) dacă este salariat și 70 ani la data scadenței finale a creditului, dacă este pensionar (în condițiile reglementării interne).
 6. Dacă veniturile dvs. sau ale familiei s-au diminuat din cauza pandemiei COVID-19 (prin membru al familiei se înțelege: soț/soție, părinți și copii care locuiesc și gospodăresc împreună cu  titularul de credit) și vă încadrați într-unul din motivele menționate în Cererea de suspendare.

Pentru a putea să vă ajutăm, vă rugăm să:

 1. Completați informațiile solicitate în formularul de mai jos;
 2. Completați și atașați solicitării dumneavoastră „Cererea pentru suspendarea plății ratelor de credit”, disponibilă aici:
  Descarcați cererea
 3. În cazul în care din contractul de credit face parte și un garant ipotecar (diferit de titularul de credit), vă rugăm să ne transmiteți și acordul acestuia semnat. Acesta este disponibil aici:
  Descarcați acordul garanților
 4. Să ne descrieți situația dumneavoastră în funcție de cele menționate mai sus, precum și motivul pentru care solicitați suspendarea plății ratelor de credit.

Dacă nu doriți să completați și să încărcați formularul în această pagină, ne puteți trimite până pe 15.06.2020, Cererea de suspendare rate și Acordul garantului ipotecar (dacă este cazul) în una din următoarele variante:

 • prin email la adresa ratePFoug37@patriabank.ro sau
 • ne puteți contacta prin telefon la 0800 410 310 sau
 • ne puteți transmite documentele prin scrisoare pe adresa Patria Bank, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, CP 020112.
Apasă aici pentru a încărca Cererea pentru suspendarea plății ratelor de credit
Apasă aici pentru a încărca Acordul garanților