Despre fonduri europene cu Mihai Moraru, Director General AFIR

Domnul Mihai Moraru, Director General AFIR, ne dezvăluie mai multe despre absorbția fondurilor europene și planuri de viitor ale AFIR.

Patria Bank și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au semnat un acord de sprijinire a procesului de absorbție al fondurilor europene pentru finanțarea fermierilor și investitorilor din mediul rural. L-am invitat pe domnul Morar să ne acorde un interviu pentru a afla mai multe despre absorbția fondurilor europene și planuri de viitor.

1. Ruralul românesc și comunitățile rurale au un mare potențial, uman, antreprenorial și agricol. Cum vedeți dumneavoastră satul românesc și antreprenoriatul agro și rural?

Într-adevăr, potențialul spațiului rural românesc este foarte mare și nu doar în cea ce privește anteprenoriatul.
În ultimii 5 ani am asistat la o creștere explozivă a interesului pentru mediul rural, pentru oportunitățile oferite de acesta. Tot mai mulți antreprenori vin și își deschid mici afaceri, exploatațiile agricole încep să devină comerciale și sunt unele localități rurale care deja oferă o calitate a serviciilor comparabilă cu mediul urban.
Satul românesc este viitorul mediu antreprenorial de avut în vedere.

Mihai Moraru, AFIR

PNDR vină să concretizeze acest potențial, oferindu-i posibilitatea de a se manifesta. Micile afaceri au nevoie însă de capital. Este o sete investițională foarte mare, lucru reflectat de către miile de proiecte depuse pentru finanțarea prin submăsurile 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole și 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, care au ca principali beneficiari antreprenorii. Solicitarea de fonduri europene nerambursabile pentru investiții în spațiul rural a fost de peste 800 milioane euro – de două ori mai mult decât suma alocată acestei priorități a Programului.

Și în România, anteprenoriatul este parte din plasa de siguranță a economiei mari. În consecință am susținut și voi susține ca domeniul să fie finanțat cu precădere, iar afacerile mici să fie încurajate și susținute prin viitorul Program 2021 - 2027.

Un element definitoriu este că aceste Programe (cel curent, dar și cel viitor) acoperă atât componenta de agricultură, cât și cea de dezvoltare rurală. Acest concept însemnă în primul rând diversificarea economiei rurale și acoperă, ca și tip de investiții, tot ce înseamnă viața la țară – servicii, producție, construcții etc. Sunt tipuri de investiție cu efect direct asupra calității vieții în mediul rural.

În plus, proiectele antreprenorilor sunt generatoare de locuri de muncă, contribuind major la oprirea migrării din rural și realizează o dezvoltare pe orizontală a economiei locale.

2. Implementați Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și rata de absorbție a fondurilor europene este bună. Cum a decurs programul în perioada 2014-2020 și care sunt cele mai importante concluzii acum spre final de program?

Valoarea plăților efectuate de AFIR pentru beneficiarii PNDR 2020 este de 7,6 de miliarde €, iar gradul de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală este de peste 80% până la această dată. Sunt peste 67 de mii de fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice care au încheiat contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru a primi fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

AFIR a încheiat cu antreprenorii din mediul rural 3.093 contracte de finanțare pentru investiții non-agricole prin submăsurile 6.2 și 6.4, valoarea fondurilor acordate sectorului non-agricol depășind suma de 277 milioane €.

Analizând rata de succes în implementarea de până a contractelor de finanțare pe care le-am încheiat, pot concluziona că profilul celui care accesează fondurile europene gestionate de către AFIR a atins un grad mare de maturitate. Dovadă este și apetența crescută a solicitanților pentru acest tip de investiții și afaceri, mulți dintre foștii beneficiari reaccesând finanțările.

3. Ce ne puteți spune despre noile programe și linii de finanțare care se vor deschide, cum vor fi fondurilor europene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală aferente perioadei 2021-2027?

Începând din a doua jumătate a lunii august vor fi lansate, conform calendarului estimativ deja publicat de MADR, sesiuni de finanțare pentru încă 10 submăsuri. Printre acestea sunt și submăsurile dedicate antreprenorilor din spațiul rural, dar și submăsuri pentru fermieri – inclusiv tinerii fermieri, pentru procesatori și submăsuri dedicate cooperării între actorii din lanțul de aprovizionare sau pentru investiții în infrastructura agricolă.

Finanțarea acordată este printr-o facilitate de tranziție între programe care este valabilă în perioada 2021-2022. Practic vorbim despre bani noi pentru măsuri de finanțare vechi.

În ceea ce privește viitorul Program, nu avem încă un draft final al acestuia și nu este doar România în această situație, ci întreaga Uniune. Până când Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va finaliza negocierile cu Uniunea Europeană privind viitorul Plan Național Strategic, funcționăm, cum am și precizat, în perioada de tranziție, set de reguli menite să asigure finalizarea implementării PNDR 2020 fără sincope, până la momentul aprobării noului Program.

4. Ce măsuri de simplificare a accesării și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aveți în vedere pentru perioada următoare de programare?

În primul rând trebuie să spunem că multe simplificări au fost deja făcute pe parcursul implementării PNDR 2020, tocmai prin prisma experienței avute în mod direct.

Pot spune că cea mai mare realizare și în fapt tema centrală a procesului de debirocratizare a accesului la fondurile pe care le gestionăm este digitalizarea întregului proces de accesare și implementare. Aș aminti câteva elemente definitorii care deja sunt deplin funcționale.

  1. Simplificarea procesului de depunere online a documentelor aferente proiectelor, pe parcursul întregului flux procedural:
    • depunerea online a Cererilor de finanțare - aplicație pentru depunerea online a documentelor legate de proiecte, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru cei privați. Contestațiile, documentele suplimentare, documentele pentru modificarea contractelor de finanțare pot fi încărcate de asemenea în aplicație;
    • achiziții online pentru proiectele contractate - aplicație prin care toate procedurile de achiziții publice sunt efectuate de beneficiarii privați. Procedurile se fac exclusiv online, începând cu invitația de participare la licitație până la selecția ofertantului câștigător. Informațiile despre participanți, câștigători și perdanți devin publice după finalizarea procedurii de achiziție și aprobarea acesteia. Pot fi încărcate și informații suplimentare, contestații și orice alte completări la fișierele de achiziții publice;
    • depunere online a cererilor de plată - aplicație pentru depunerea online a documentelor referitoare la dosarul de plată, începând cu cererea de plată, cu privire la cheltuielile efectuate, copiile facturilor și toate documentele contabile. Documentele justificative relevante solicitate pot fi, de asemenea, încărcate în aplicație.
  2. Înființarea Portalului Unic Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rurală

Din nevoia de a regăsi toate informațiile necesare accesării și implementării proiectelor cu fonduri europene într-un singur loc, AFIR a pus bazele Portalului Unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală.

Portalul Unic este disponibil publicului la adresa www.finantare-rurala.ro, cu alias www.investitii-rurale.ro și se actualizează cu informații de interes ori de câte ori este cazul, de către fiecare instituție în parte;

Totodată, am revizuit legislaţia naţională, demers care a avut ca primă consecinţă reducerea numărului de documente pentru depunerea şi implementarea proiectelor de investiţii.

Reducerea birocrației și a poverii administrative a beneficiarilor de finanțare nerambursabilă s-a realizat prin eliminarea obligativității acestuia de a se deplasa la mai multe instituții pentru obținerea documentelor necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană prin încheierea unor protocoale de colaborare al căror obiect este obținerea accesului la bazele de date ale mai multor instituții.

Toate aceste procese vor continua și se vor regla pe măsură ce implementăm noul Program.

3. Pentru un antreprenor din mediul rural, ce este important să știe atunci când dorește să acceseze fonduri europene? De unde se poate informa și cine îl poate ajuta?

Toată munca noastră, inclusiv modificările aduse în accesarea și implementare PNDR, are ca scop principal asigurarea unor condiții corecte și facile pentru solicitanți și beneficiari. Așadar, antreprenorii trebuie să știe că la AFIR vor fi tratați cu tot respectul, disponibilitatea și seriozitatea pe care o merită.

Prima etapă pentru oricine dorește să acceseze fonduri europene este cea de planificare și informare. Site-ul AFIR, www.afi.info, oferă toate informațiile necesare planificării proiectului și depunerii dosarului de finanțare. Totodată, avem o echipă cu experiență în ceea ce privește comunicarea cu publicul, care poate fi contactată telefonic sau pe mail pentru orice întrebări legate de PNDR 2020. În plus, antreprenorii și toți cei ce doresc să acceseze PNDR 2020, sau cei care deja implementează proiecte, au la dispoziție pagina de Facebook a AFIR, https://www.facebook.com/afir.info, unde pot adresa întrebări și pot primi răspuns în timp forte scurt.
În cele din urmă, un proiect bine planificat, bine bugetat și bine finanțat va fi indiscutabil implementat cu succes.

4. Ce recomandări puteți transmite antreprenorilor și consultanților care depun proiecte în cadrul programelor gestionate de AFIR?

Încep prin a reaminti că scopul finanțării europene nerambursabile prin PNDR este acela de a sprijini afaceri viabile, cu impact real în cadrul economic. Plecând de la aceste informație, sfatul meu este ca planul de afacere să fie bine pus la punct, cu obiective concrete, clare și măsurabile.

Esențial este ca valoarea fondurilor solicitate să nu depășească nevoia de finanțare – cuantumul banilor nerambursabili accesați prin program este legat procentual de cofinanțarea privată cu care fiecare beneficiar trebuie să vină. Evident, asigurarea cofinanțării private este unul din punctele de pornire.

Bugetarea și planificarea cheltuielilor este și ea esențială: deși prin simplificările aduse procedurilor de lucru avansul pentru implementarea proiectelor este mult mai ușor de accesat, nu trebuie neglijate principiile sănătoase de business – asigurarea disponibilului de numerar fiind unul dintre ele.

AFIR a făcut publice toate procedurile de lucru, fie că vorbim de evaluare, de contractare sau de achiziții pentru a transparentiza ”bucătăria” din spatele acordării fondurilor, dar și pentru a facilita accesarea programului. Înțelegerea și respectarea acestor proceduri vor asigura succesul proiectului.

Nu în ultimul rând, îi sfătuiesc să aibă curajul de a-și realizeze visul și încredere că afacerea lor este foarte importantă pentru mediul rural românesc.

5. Vă rugăm să transmiteți un gând antreprenorilor care colaborează cu Patria Bank și care doresc să crească prin accesarea de fonduri europene.

Este foarte important ca finanțarea privată de care beneficiarii au nevoie să fie făcută în condiții avantajoase și flexibile. Mai ales când este vorba de antreprenori, de afaceri mici, la început de drum, orice pas înainte sădește încredere și curaj.

Am felicitat Patria Bank pentru răspunsul prompt pe care l-a oferit propunerii AFIR și sunt convins că și sprijinul pe care îl acordați antreprenorilor care colaborează cu dvs va avea un aport important pentru succesul investiției.

Mult succes și pot spune că antreprenorii pot conta pe noi.

În încheierea acestui interviu echipa editorială menționează că în urma semnării acestui acord și în vederea sprijinirii implementării proiectelor PNDR, Patria Bank va oferi o serie de facilități adaptate specificului acestui tip de finanțare și care iau totodată în considerare particularitățile și nevoile fermierilor și investitorilor din mediul rural. Astfel, vor fi puse la dispoziția clienților eligibili atât credite pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile, cât și credite pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, credite punte aferente grantului sau scrisori de garanție bancară pentru prefinanțare sau avans.

Produselor de credit specializate, Patria Bank le adaugă echipe dedicate - cu dublă expertiză vânzători cu specializare bancară & inginerie agro și aprobatori specializați în finanțarea agriculturii - și deservirea tuturor tipurilor de firme cu domeniu de activitate agricultură sau non-agro din mediul rural. Patria Bank este o bancă cu experiență și expertiză dovedite și pe zona de finanțare a proiectelor cu fonduri europene, în perioada 2017-2021 fiind finanțate 121 de proiecte (dintre care 83 de proiecte agrobusiness și 38 proiecte neagricole) cu o valoare totală de 55 milioane euro.

Citește și:

Despre susținerea producătorilor locali și modele de asociere

Ce îi trebuie agricultorului român mic?

Newsletter Patria

Înscrie-te pentru a primi, periodic, informări legate de articolele și produsele noastre.