Credit prin programul IMM INVEST PLUS

Creditul prin programul IMM INVEST PLUS e soluția pentru dezvoltarea afacerii tale.

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

Avantajele programului IMM INVEST PLUS

 • ZERO dobândă, indiferent de tipul de credit acordat pe o perioadă de maxim 12 luni de la data acordării creditului
 • ZERO comision de acordare
 • ZERO comision de administrare, pe toată perioada de valabilitate a creditului
 • ZERO comision de rambursare anticipată
 • ZERO comision de risc
 • Garanția în nume și contul statului acordate de Ministerul Finanțelor prin FNGCIMM/FGCR în cadrul acestui program este de 90%, iar comisioanele de administrare/risc sunt suportate prin ajutorul de stat pe întreaga durată de desfășurare a programului.

Patria Bank este parteneră în programul IMM INVEST PLUS. Înscrie-te pe www.imminvest.ro, selectează Patria Bank și noi te vom contacta după ce primești acordul de principiu de la FNGC/FGCR.

Ce este IMM INVEST PLUS?

Este un program de sprijinire a accesului la lichidități pentru desfășurarea activității curente și finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri și a intreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

 • se poate accesa unul sau mai multe facilități de credit pentru derularea activității curente sau pentru investiții, acordate în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM/FGCR.
 • se poate finanța prin una din cele cinci componente: IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST,IMM PROD, GARANT CONSTRUCT si RURAL INVEST.

Cine poate beneficia?

Pot fi beneficiare ale programului IMM INVEST PLUS entități organizate sub forma de SRL, SA, profesii liberale - inclusiv start-up-uri - din mediul urban sau rural ce îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibiltate:

 • se încadrează în normele de creditare ale băncii şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M./FGCR;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC;
 • nu figurează cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;
 • nu s-a deschis procedura insolvenţei împotriva lor;
 • prezintă băncii garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
 • pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
 • la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
 • administratorul/ii nu are/au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.

Alege creditul acordat în cardul programului care se potrivește cel mai bine afacerii tale

Credit pentru investiții

Se acordă pe o perioadă de maximum 72 de luni, cu perioadă de grație și fără posibilitate de prelungire[>1].

Poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite de investiții în derulare (cu menținerea structurii inițiale de garanții), cu excepția componentei RURAL INVEST.

Credit pentru capital de lucru

Creditul pentru capital de lucru este un produs revolving/non-revolving pe maximum 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. Valoarea maximă cumulată a facilităților acordate unui beneficiar pentru unul sau mai multe credite nu poate depăși 10.000.000 lei.

Suma finanțată poate fi de:

 • 5.000.000 lei pentru finanțarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru;
 • 10.000.000 lei pentru finanțarea creditelor de investiții;
 • 5.000.000 lei pentru finanțări în domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii;
 • 10.000.000 lei pentru finanțări în industria de procesare a sfeclei de zahăr, creditelelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
  Rata dobânzii
Componentă Capital de lucru Credit de investiții
IMM INVEST ROMANIA ROBOR 3M + 2.50%[>2] ROBOR 3M + 2.00%[>2]
AGRO IMM INVEST ROBOR 3M + 2.50%[>2] ROBOR 3M + 2.00%[>2]
IMM PROD ROBOR 3M + 1.50%[>2] ROBOR 3M + 1.00%[>2]
RURAL INVEST ROBOR 3M + 1.90%[>2] ROBOR 3M + 1.90%[>2]
GARANT CONSTRUCT IMM ROBOR 3M + 1.90%[>2] ROBOR 3M + 1.90%[>2]

Garanții:

Procentul de garantare din partea Fondului este de maximum 90% din valoarea împrumutului. Banca acceptă garanții colaterale care împreună cu garanția acordată de stat prin Ministerul Finanțelor este de 100% (grad acoperire garanție de stat + bunul achiziționat de client) pentru creditele de investiții. Este necesar un depozit colateral de 10% pentru achiziția de soft.

Cum te înscrii în programul de finanțare

 1. Intră pe www.imminvest.ro, completează datele de identificare ale companiei, tipul de credit pe care îl soliciți, declarația IMM și selecteză Patria Bank, banca care te va finanța.
 2. Pe adresa de e-mail primești un număr de înregistare și un mesaj de confirmare.
 3. FNGCIMM/FGCR verifică datele completate și va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.
 4. Un reprezentant al Patria Bank te va contacta pentru pregătirea dosarului de credit.
 5. Analizăm solicitarea primită de la tine și dacă se aprobă solicităm garanția către FNGCIMM/FGCR.
 6. FNGCIMM/FGCR analizează solicitarea noastră și va transmite răspunsul cu privire la acoradarea garnației și includerea în plafonul IMM Invest PLUS.
 7. Te contactăm pentru decizia finală cu privire la aprobarea garanției.
 8. Împreună cu reprezentantul Patria Bank, vei semna contractul de credit, contractul de garantare și acordul de finanțare.
 9. Patria Bank îți va pune la dispoziție facilitatea de credit pentru care ai optat și s-a aprobat, dupa ce sunt îndeplinite toate condițiile aferente utilizării acesteia.

Note

[<1]La solicitarea beneficiarului se poate acorda o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului.

[<2]Marjă fixă.

Patria Club Patria Blog Vânzări de imobile Cariere Patria de Oriunde Devino
client online