#fonduri-europene
2021-03-29

Ce fonduri europene nerambursabile sunt disponibile în 2021?

Informații despre domeniile în care s-au anunțat posibile lansări de apeluri de proiecte.

În contextul în care, atât opinia publică cât și mulți dintre antreprenorii mici sau mari, din domeniul agricol sau din cel al tehnologiei, sunt concentrați pe ceea ce se întâmplă în zona ajutoarelor de stat acordate în contextul crizei provocate de pandemia de Covid 19, mai sunt și firme care au accesat sau își doresc să acceseze fondurile europene nerambursabile, cele finanțate din bugetul UE, prin programele operaționale sectoriale.

În așteptarea informațiilor pentru noua perioadă de programare a finanțărilor pentru 2021-2027

Cum perioada de programare 2014-2020 s-a încheiat iar noua perioadă de programare 2021-2027 încă nu a demarat pentru finanțarea noilor proiecte, vă propunem câteva informații despre domeniile în care s-au anunțat posibile lansări de apeluri de proiecte în anul 2021.

Astfel, deși discuțiile legate de noua Politică Agricolă Comună continuă încă, la nivelul Comisiei Europene s-a stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 2220/2020 extinderea aplicabilității cadrului legal deja existent pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile din PNDR și pentru perioada 2021-2022.

Va fi suplimentat bugetul alocat sprijinului din FEADR pentru fermieri, din noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, pentru finanțarea proiectelor ce vizează măsurile de dezvoltare rurală. Pentru cei doi ani de tranziție, cumulat, România are la dispoziție un buget de 2,84 mld. euro (UE) din care 2,15 mld. euro FEADR și 692,1 mil. euro EURI (instrumentul de redresare al Uniunii Europene), la care se adaugă cofinanțarea națională astfel încât alocarea publică totală estimată este de cca. 3,26 mld. euro.

Patria Bank – suport pentru agricultură: Fonduri europene pentru agricultură

Principalele măsuri pentru care fermierii, cooperativele agricole, grupurile de producători sau micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente sau nou-înființate, vor putea solicita finanțare ar fi:

  • din domeniul agricol:

sM4.1 ”Investiții în exploatații agricole”
sM4.1a ”Investiții în exploatații pomicole”
sM4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”
sM4.2a ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”
sM16.4 ”Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”
sM6.1 ”Instalare tineri fermieri”
sM6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

  • din domeniul non-agricol:

sM6.2 ”Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”
sM6.4 ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestor măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante precum și prin investiții pentru modernizarea fermelor, îmbunătățirea calității produselor agricole prin condiționare, procesare și marketing, fiind construite depozite, silozuri, fabrici de conserve, lactate, preparate din carne sau de panificație etc.

Patria Bank – suport pentru agricultură: Credit agricol pentru activitatea curentă

În completare, prin investiții în activitățile neagricole (construire pensiuni, ateliere auto, frizerii, spații pentru agrement, etc) fermierii își pot diversifica activitatea, mai ales pentru perioada în care activitatea agricolă este diminuată.

Patria Bank – suport pentru afaceri: Credite IMM

Fondurile structurale și de coeziune pe care le va avea țara noastră la dispoziție în perioada 2021-2027 totalizează 31 de miliarde de euro. Această sumă va fi alocată pentru investiții în digitalizare, dezvoltarea durabilă a sănătății, a transportului, incluziune socială, educație, sănătate, ocuparea forței de muncă dar și pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.

Se estimează că în a doua parte a anului 2021 vor avea loc și primele lansări de propuneri de proiecte din aceste fonduri europene nerambursabile.

Articol realizat de Daniela Ciofu, Coordonator Echipă Fonduri Europene Patria Bank

Citește și:

Strategia financiară, la raport - episodul I

Strategia financiară, la raport - episodul II

Strategia Financiară, la Raport – episodul III

Newsletter Patria

Înscrie-te pentru a primi, periodic, informări legate de articolele și produsele noastre.