Accesarea și utilizarea fondurilor europene. Cum te poate ajuta o bancă în acest sens

De la idee la realizarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile pare, de cele mai multe ori, un drum destul de dificil de parcurs de către un solicitant care ar vrea să inițieze printr-un astfel de proiect o nouă afacere sau să-și dezvolte afacerea existentă, dar nu imposibil.

“În spatele fiecărei realizări considerate imposibilă stă cineva cu visuri imposibile”

(Brian P. Moran, Michael Lennington)

 

De la idee la realizarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile pare, de cele mai multe ori, un drum destul de dificil de parcurs de către un solicitant care ar vrea să inițieze printr-un astfel de proiect o nouă afacere sau să-și dezvolte afacerea existentă, dar nu imposibil.

Utilitatea accesării fondurilor europene trebuie să corespundă unei “nevoi” reale a organizației aplicante, iar proiectele care au la bază o abordare de genul “am și eu un teren/o firmă, ce fonduri europene pot obține?” nu sunt tocmai destinate succesului.

O capcană a implementării proiectelor o constituie tentația exagerării proiecțiilor financiare, realizarea unor bugete supraestimate și care, de fapt, depășesc cu mult capacitatea organizațională și financiară efectivă a solicitantului. Astfel, aspectul referitor la susținerea din surse proprii a cofinanțării cheltuielilor eligibile ale proiectului, a TVA-ului și a celorlalte cheltuieli neeligibile este extrem de important și trebuie avut în vedere chiar de la momentul inițierii scrierii proiectului.

Prin urmare, dacă pentru implementarea proiectului vei avea nevoie de o sursă suplimentară de bani, atunci este indicat să te documentezi despre oferta de creditare a băncilor care finanțează proiecte cu fonduri europene și să stabilești din timp un contact real cu o bancă, pentru a avea certitudinea ca vei obține susținerea necesară. Nu e de neglijat acest aspect deoarece, două programe majore de finanțare, Programului Național pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) și Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), solicită beneficiarilor, în vederea semnării contractului de finanțare, dovada asigurării cofinanțării private prin extras de cont sau existența unui credit pentru implementarea proiectului.

Cum te poate ajuta o bancă pentru realizarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile?

Pasul 1: INFORMARE ȘI CONSILIERE

  • potențialul solicitant de finanțare identifică o idee de proiect (scopuri, obiective, costuri etc.) iar apoi stabilește o întâlnire cu un consilier al băncii pentru a discuta posibile soluții de finanțare a proiectului

Pasul 2: SCRIEREA CERERERII DE FINANȚARE

  • după întocmirea cererii de finanțare (proiectul propriu zis) de căre solicitantul însuși sau împreună cu firmă de consultanță, respectând prevederile ghidurilor și instrucțiunilor autorităților finanțatoare, se transmite proiectul Autorității de Management (AM)/ Organismului Intermediar (OI) responsabil
  • având acum o structură financiară clară a bugetului proiectului se recomandă stabilirea unei noi întâlniri cu reprezentantul băncii pentru a identifica cele mai potrivite soluții de finanțare pentru demararea și implementarea proiectului, implicit pentru cofinanțarea privată a proiectului, susținerea ajutorului public nerambursabil și/sau TVA-ul și alte cheltuieli neeligibile din cadrul proiectului

Pasul 3: APROBAREA PROIECTULUI ȘI SOLICITAREA CREDITULUI

  • după primirea confirmării de selecție a proiectului în vederea finanțării transmisă de la AM/OI se solicită creditarea din partea băncii, se analizează dosarul și se emite decizia de aprobare a creditului/creditelor, după caz
  • clientul va deschide la bancă un cont cu destinație specială pentru încasarea sumelor nerambursabile
  • se semnează contractele de credit și garanții
  • se semnează contractul de finațare a proiectului, în baza documentelor transmise, între AM/OI și client, dacă nu este deja semnat

Pasul 4: IMPLEMENTAREA ȘI UTILIZAREA CREDITULUI/CREDITELOR

  • după ce creditul este pus la dispoziția clientului începe/continuă implementarea proiectului și se angajează cheltuielile conform graficului activităților proiectului iar pentru plata acestora se prezintă documentele justificative băncii și se elibereză sumele solicitate
  • pentru rambursarea cheltuielilor eligibile de către autoritățile de plată clientul va transmite acestora o cerere de plată/rambursare iar după aprobarea acesteia clientul va încasa sumele aferente cheltuielilor eligibile nerambursabile în contul de proiect

Pasul 5: FINALIZAREA PROIECTULUI ȘI RAMBURSAREA CREDITULUI/CREDITELOR

  • finalizarea proiectului conform duratei din contractul de finanțare se va corela cu rambursarea creditului/creditelor de la bancă, în funcție de produsul de creditare ales.

În acest context, PATRIA BANK oferă soluții, sprijin și consiliere clienților în procesul de accesare și utilizare a banilor europeni, împărtășind cu aceștia emoțiile implementării dar și succesul după finalizarea unui proiect și bucuria rezultatelor obținute.