Rapoarte reglementate

Fiind o companie listată la categoria I a Bursei de Valori București, Patria Bank asigură un grad înalt de transparență în relația cu investitorii și acționarii săi, actuali și viitori.

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

Prin urmare, în această pagină se regăsesc rapoartele publicate în conformitate cu prevederile legislative în vigoare aplicabile pieței de capital din Romania (Legea 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare). Aceste rapoarte se publică concomitent pe site-ul Bursei de Valori București (BVB) și pe cel al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Nume raport
Raport trimestrial Q1 2017
Quarterly report Q1 2017
Raport curent cfm reg. CNVM nr.1/2006 - 08.11.2016
Raport curent-inregistrare ORC membrii CA 23.05.2016
Raport curent - hotarare Consiliu Administratie mutare sediu 17.05.2016
Raport curent proiect modifcare Act Constitutiv 16.05.2016
Raport curent comunicare proiect modifcare Act Constitutiv 16.05.2016
Raport curent modificare calendar financiar 2016
Market Report-2016 Financial Calendar Amendment
Comunicat presa - rezultate trimestrul 1 2016
Press release-Q1 2016 Financial Results
Raport disponibilitate raport trimestrial T1 2016
Market report-Q1 2016 Financial Results availability
Raport curent si convocator CA BCC pentru data de 17.05.2016
Raport curent schimbari in conducerea societatii 29.04.2016
Market Report-changes in company's management 29.04.2016
Raport curent disponibilitate raport anual 2015_ro si en
OPPBCC-Amendament oferta publica
OPPBCC-Decizie ASF aprobare oferta 25.02.2016
OPP BCC-Anunt lansare oferta 25.02.2016
OPPBCC-Document de oferta 25.02.2016
Raport curent schimbari in conducerea societatii 04.03.2016_RO
Market Report-Changes in Company Management 04.03.2016
Raport curent decizie consiliul concurentei 02.03.2016_RO
Raport curent decizie consiliul concurentei 02.03.2016 EN
Raport curent finalizare majoare de capital EN
Raport curent finalizare majoare de capital RO
Raport curent detineri Nextebank 03.02.2016 RO
Raport curent detineri Nextebank 03.02.2016 EN
Raport curent solicitare convocare AGOA 02.02.2016 RO
Raport curent solicitare convocare AGOA 02.02.2016 EN
Raport curent schimbari in controlul societatii 02.02.2016 RO
Raport curent schimbari in controlul societatii 02.02.2016 EN
Raport curent stadiu conformare principii CGC 29.01.2016 RO
Raport curent stadiu conformare principii CGC 29.01.2016 EN
Calendar financiar 2016 RO
Calendar financiar 2016 EN