Mecanisme financiare de plată utilizate în implementarea proiectelor cu fonduri europene

Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cuprinde multe aspecte importante atât tehnice cât și financiare, dar astăzi vom face câteva referiri la mecanismul financiar pe care îl aleg beneficiarii pentru realizarea investițiilor.

Rambursarea/plata cheltuielilor cuprinse în bugetul aprobat al proiectului se realizează de către autorități pe baza cererilor transmise de beneficiar.

Cea mai utilizată modalitate de plată este cea a rambursării ulterioare a cheltuielilor efectuate de către beneficiari. Acest mecanism de decontare presupune existența surselor de finanțare proprii pentru realizarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul proiectului, inclusiv TVA, dacă este cazul. Astfel, dacă beneficiarul deține sumele necesare poate avea o flexibilitate mai mare în a stabili termene de realizare a anumitor achiziții de utilaje și echipamente, de prestări servicii sau execuție de lucrări, dar implică un angajament financiar substanțial din partea acestuia. Astfel, trebuie realizată o identificare realistă a surselor de finanțare necesare pentru susținerea proiectului până la încasarea ajutorului public nerambursabil (grantul) de la autorități inclusive în eventualitatea în care se înregistrează întârzieri în efectuarea plăților de către autorități.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care utilizează acest mecanism, Patria Bank are un produs adecvat, creditul umbrelă/punte pentru fonduri europene, pe o durată corelată cu perioada de implementare a proiectului, astfel asigurându-se finanțarea necesară pe întreaga perioadă de execuție a proiectului.

Un alt mecanism financiar aplicabil proiectelor finanțate din fonduri europene ar fi mecanismul cererilor de plată – reglementat prin OUG nr. 40/2015 cu normele de aplicare din HG 93/2016. Acest mecanism mai este cunoscut și sub denumirea de decontare directă sau plată la factură. Astfel, după primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele economice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Autoritate “Cererea de plată”, împreună cu documentele justificative aferente. Dar, pentru a aplica acest mecanism beneficiarii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată și TVA-ul, dacă este cazul. După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, Autoritatea de Management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la Autoritatea de Management, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile avizate de autoritate iar sumele încasate nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

Dezavantajele legate de aplicarea acestui mecanism ar fi, în principal, legate de identificarea unor furnizori de echipamente și utilaje sau prestatori de servicii/lucrări care să accepte efectuarea plăților utilizând acest mecanism. În practică, furnizorul trebuie să fie de acord cu livrarea utilajelor și echipamentelor înainte de a fi făcută plata integrală a acestora deoarece, în vederea solicitării plății la Autoritate este necesar procesul verbal de recepție al echipamentelor.

De asemenea, dacă proiectul presupune lucrări de construcție, executantul ar trebui să susțină din fonduri proprii realizarea primelor etape ale construcției deoarece la dosarul cererii de plată trebuie anexate pe lângă facturi și situațiile de lucrări. O dificultate, în plus, de aplicare a acestui mecanism apare  în momentul achiziționării unor bunuri și servicii/lucrări de pe piața externă.

În acest context, pentru a asigura o implementare financiară a întregului proiect, recomandăm clienţilor noştri să ia în calcul toate detaliile implicate de aplicarea celor două mecanisme de decontare a cheltuielilor, iar noi, prin personalul dedicat, oferim sprijinul necesar în luarea deciziei corecte.