Avantaje

DAE de la 7,11% la creditele ipotecare în euro
Până la 1.000.000 euro
Fără comision de analiză
Maximum 30 de ani
Dobândă redusă cu până la 0,45 pp la creditele în lei

Ofertă specială

Am pregătit pentru tine oferta promoțională valabilă până la 31.12.2023, pentru:

 • Creditul ipotecar acordat în moneda euro cu destinația de achiziție /refinanțare locuință, cu o marjă fixă promoțională de 2,85%, fie ca alegi să îți virezi sau nu salariul la noi. Poți beneficia de o rată anuală a dobânzii de 6,75% și DAE de la 7,11%, indiferent de suma acordată.
 • Creditul ipotecar cu dobandă fixă în primii 5 ani, ulterior variabilă cu destinația achiziție/refinanțare locuință.

În plus, poți încheia în agențiile Patria Bank polița obligatorie PAD și pe cea facultativă Primera pentru asigurarea imobilului adus în garanție, de la Allianz-Țiriac Asigurări, la costuri avantajoase, negociate pentru clienții băncii în cazul asigurării facultative.

Tot ce trebuie să știi

Creditul ipotecar în euro sau în lei Patria Acasă fără avans se potrivește oricărei nevoi imobiliare, fie că îți cauți prima casă, ai nevoie de mai mult spațiu, vrei să faci o investiție imobiliară sau vrei să refinanțezi un credit ipotecar.

 • Este disponibil în lei sau euro și poate fi utilizat pentru achiziționarea unui imobil (casă sau apartament) sau refinantarea unui alt credit imobiliar deținut la altă bancă.
 • Perioada de rambursare este de până la 30 de ani cu excepția refinanțării exclusive a creditelor de investiți imobiliare acordate înainte sau după 08.07.2020, cu scopul renovării/modernizării/consolidării/extinderii/reabilitării/ unei locuințe, unde perioada maximă este de 20 de ani și minim 5 ani*
 • Poți obține o sumă de minim 5.000 de euro (sau echivalent în lei) și maxim 1.000.000 euro** (sau echivalent în lei), dar nu mai mult de:
  • 80% pentru creditele în euro, dacă veniturile sunt exclusiv în euro
  • 75% pentru creditele în euro, dacă veniturile nu sunt exclusiv în euro
  • 85% pentru creditele în lei, din valoarea imobilului/imobilelor aduse în garanți
  • 65% pentru sumele mai mari de 400.000 euro (sau echivalent în lei) conform condițiilor cumulative menționate
 • Poți solicita creditul ipotecar Patria Acasă alături de până la 2 codebitori - soţ/soţie, partener de viață, rude și afini de gradul I (părinți, copii, socrii, frați/surori, ginere/noră)
 • Rambursarea anticipată a creditului ipotecar Patria Acasă - parțială sau totală - se face fără costuri suplimentare

*tranșele aferente tragerii pentru creditul ce se refinanțează trebuie săfie încheiate, în cazul în care există, fiind necesară prezentarea închiderii acestora.

**Până la 1.000.000 euro sau echivalent lei, cu respectarea următoarelor condiții cumulative pentru sume mai mari de 400.000 euro sau echivalent lei:

 • nivel venit minim 30.000 lei pentru aplicațiile individuale și 50.000 lei pentru aplicațiile cu codebitor, iar titularul să fie cel cu venitul cel mai mare
 • LTV-ul maxim 65% și garanții în zona 1

 • avans/contribuție proprie constituit exclusiv din fonduri proprii (avansul din fonduri proprii vizează avansul în bani) - acolo unde se aplică

Condiții de acordare

Vârsta solicitantului

 • Minimă: 21 de ani
 • Maximă, la finalul perioadei de creditare: 65 de ani sau 70 de ani, dacă se iau în calcul doar veniturile din pensii

Venitul minim

 • Venitul minim declarat cu care poți solicita împrumutul este de 1.898 lei
 • Venitul minim trebuie să fie de 30.000 lei pentru un credit mai mare de 400.000 euro sau echivalent lei

Tipurile de venituri

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri obținute din profesii liberale
 • Venituri din cesiunea drepturilor de autor
 • Venituri obținute din contracte de management
 • Venituri obținute de navigator
 • Venituri obţinute în străinătate
 • Suplimentar se acceptă și venituri din chirii sau dividende

Garanții

 • ipotecă pe imobilul/imobilele aduse în garanție.

Avansul

 • Credit ipotecar în lei: minim 15% din valoarea achiziției
 • Credit ipotecar în euro: minim 20% (dacă ai venituri în euro) sau minim 25% (dacă ai venituri în altă monedă decât euro)
 • Poți beneficia de avans zero în bani dacă achiziționezi un imobil de minim 60.000 euro situat într-o zonă urbană[>1] mare și aduci ca și garanție suplimentară încă un imobil.
 • Pentru sumele cuprinse între 400.001 și 1.000.000 euro sau echivalent lei, avansul este de minim 35% și este constituit exclusiv din numerar, indiferent de moneda creditului.

Consultă mai multe detalii despre avansul minim și LTV-ul maxim acceptate pentru acest credit.

Modalitatea de rambursare

 • Rate lunare egale sau descrescătoare. Vezi aici modalitățile de rambursare.

Asigurarea

Pentru contractarea unui credit ipotecar, imobilul sau imobilele aduse în garanție trebuie să fie protejate prin asigurări specifice pe întreaga durată de derulare a contractului de credit.

Acum poți obține documentele de asigurare direct de la noi, pentru că în calitate de intermediar de asigurari al ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A, îți punem la dispoziție soluții pentru a-ți proteja locuința:

 • asigurarea obligatorie impotriva calamitatilor naturale (PAD), conform Legii 206/2008
 • asigurarea facultativă Primera, acopera toate riscurile solicitate de banca pentru protejarea garanției (incendiu, explozie, fenomene naturale, furt, vandalism etc.), precum și calamitățile naturale pentru valori ce depășesc suma asigurată pe polița PAD (50.000 sau 100.000 lei, în funcție de tipul imobilului), la un cost avantajos negociat cu partenerul nostru.

Care sunt costurile

1. Credit cu dobândă variabilă în lei

Rata anuală a dobânzii se calculează astfel: Indice de referință IRCC (calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare publicat de BNR) (5,96%) + 3,35% marjă fixă.

Poți beneficia de:

 • reducere la dobândă de 0,30 puncte procentuale, dacă alegi să virezi venitul într-un cont deschis la Patria Bank
 • reducere suplimentară de 0,15 puncte procentuale, dacă suma creditului este mai mare sau egală cu 300.000 lei

2. Credit cu dobândă fixă în primii 5 ani*

Rata anuală a dobânzii este de:

 • Fixă, în primii 5 ani ( 8,75%) pe perioada campaniei (22.05-31.12.2023) - pentru clienții care își virează venitul într-un cont deschis la Patria Bank, iar dacă alegi să închei polița obligatorie PAD și pe cea facultativă Primera de la Allianz-Tiriac Asigurari, pentru asigurarea imobilului adus în garanție, prin intermediul angajatilor Patria Bank, cu costuri de achiziție a asigurării facultative negociate pentru clienții băncii, beneficiezi de o reducere suplimentară de 0,15 puncte procentuale
 • Variabilă, adică indicele de referință IRCC (calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare publicat de BNR) (5,96%) + 3,25% marjă fixă, cu reducere suplimentară de 0,15 puncte procentuale, dacă suma creditului este mai mare sau egală cu 300.000 lei

*campanie valabilă până la 31.12.2023

3. Credit cu dobândă variabilă în euro

Rata anuală a dobânzii se calculează astfel: EURIBOR 6 luni (3,900%) + 2,85% marjă fixă[>2] - ofertă promoțională până pe 31.12.2023.

Alte costuri

 • ZERO lei comision de analiză
 • 20 lei / 30 lei / 6 euro comision lunar de administrare credit
 • ZERO lei comision de administrare a contului curent
 • ZERO lei comision de rambursare anticipată
 • ZERO costuri pentru înregistrarea la RNPM (Registrul Național de Publicitate Mobiliară)

Costurile notariale, costurile cu evaluarea și costurile cu asigurarea imobilului vor fi achitate de către client.

Exemple de calcul:

Tipul creditului Lei Lei Euro
Tipul dobânzii Variabilă Fixă 5 ani, apoi variabilă Variabilă
Suma creditului (lei/euro) 300.000 300.000 65.000
Perioada (luni) 360 360 360
Marja fixă a dobânzii 2,90% 3,10% 2,85%
Rata anuală a dobânzii[>3] 8,86% 8,60% fixă / 9,06% variabilă 7,95% 6,75%
DAE[>4] 9,33% 9,38% 8,36% 7,11%
Comision de analiză dosar (lei/euro) 0 0 0
Comision lunar de administrare credit (lei/euro) 20 30 6
Rată lunară egală (lei/euro) 2.403,71 2.358,04 (în primii 5 ani) 479,88 427,59
Valoarea totală plătibilă (lei/euro) 865.335,37 875.842,21 172.685,98 153.931,95

Vezi aici exemple de calcul pentru modalitatea de rambursare a creditului: rate lunare descrescătoare

Documente necesare

Poți descărcă și completa o parte dintre acestea încă de aici.

 • Cartea de identitate
 • Adeverința de venit
 • Declarație angajator privind veniturile realizate pe anul anterior
 • Documente imobil – de exemplu: titlul de proprietate asupra imobilului finanțat, copie după actele de identitate ale proprietarilor imobilului ce va fi achiziționat prin intermediul creditului ipotecar, adeverință de la Asociația de Proprietari privind plata la zi a obligațiilor, cadastru și intabulare, extras carte funciară și alte documente ce pot fi solicitate de bancă

Condiții de rambursare

Poți rambursa ratele creditului:

Bine de știut

Prin contractarea unui credit cu dobândă variabilă te supui riscului de rată a dobânzii, ce îți poate afecta posibilitatea de plată. Acest risc este generat de creșterea valorii indicelui public de referinţă, ce poate determina creșterea ratei dobânzii și majorarea sumei lunare de rambursat. Înainte de contractarea unei facilităţi de credit, trebuie să ai în vedere și posibilitatea apariţiei fluctuaţiilor în nivelul veniturilor tale, ce poate influenţa capacitatea de rambursare a obligaţiilor lunare. Rata dobânzii variabile se modifică trimestrial/semestrial în funcţie de valoarea indicelui de referinţă.

Prin contractarea unui credit în altă valută decât în cea în care obții veniturile, te expui riscului valutar, ce îți poate afecta posibilitatea de plată. Acest risc apare în momentul în care valuta în care contractezi un credit se apreciază față de moneda în care încasezi veniturile sau deții activele pe baza cărora urmează să rambursezi creditul, conducând la majorarea sumei lunare de plată.

Note

[<1]Prin creditul ipotecar cu avans zero în bani pot fi achiziționate locuințe doar în următoarele orașe: București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Alba Iulia, Sighișoara, Slatina, Râmnicu Vâlcea, Vaslui, Giurgiu, Sighetu Marmației (fără localitățile/satele componenete din Sighetu Marmației), Suceava, Slobozia, Călărași și zonele metropolitane aferente orașelor menționate.

[<2]Valoare calculată în condițiile în care alegi să virezi veniturile într-un cont curent deschis la Patria Bank. S-a luat în calcul și reducerea de dobândă pentru sumele mai mari sau egale cu 300.000 lei/65.000 euro.

[<3]Dobânda variabilă este calculată ținând cont de nivelul Indice de referință (calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare publicat de BNR) - IRCC aplicabil în perioada 01.10-31.12.2023, respectiv EURIBOR la 6 luni aplicabil in perioada 01.07.2023-31.12.2023, respectiv 5,96% pentru Lei si 3,900% pentru Euro, plus marja fixă de dobândă aferentă fiecărui produs în parte. Pentru creditul cu dobândă fixă în primii 5 ani s-a menționat în exemplul de calcul dobânda variabilă începând cu anul al 6-lea de creditare utilizând IRCC valabil în perioada 01.10. – 31.12.2023.

În cazul creditelor cu dobândă fixă în primii 5 ani, pentru calculul dobânzii variabile începând cu cel de-al 6-lea an se va utiliza indicele de referință IRCC valabil la data de la care se aplică dobânda variabilă.

[<4]DAE este Dobânda Anuală Efectivă și include dobânda, taxele și comisioanele aferente creditului, percepute de bancă. Întrucât creditul ipotecar este un împrumut cu rată variabilă a dobânzii, DAE reală ar putea diferi de DAE prezentat în exemplul de mai sus în cazul în care rata dobânzii tale se modifică.

Calculează rata creditului tău

Alege tipul creditului

Lei, dobândă variabilă
Lei, dobândă fixă în primii 5 ani, apoi variabilă
Euro, dobândă variabilă

Doresc să am o dobandă mai mică prin:

Modalitate de rambursare:

Se acordă numai cu opțiunea de virare a venitului în contul Patria Bank!

Ofertă promoțională până la 31.12.2023!

Rata dobânzii fixe în primii 5 ani este de 8,75% pentru clienții care își virează venitul într-un cont deschis la Patria Bank, iar dacă alegi să închei polița obligatorie PAD și pe cea facultativă Primera de la Allianz-Țiriac Asigurări, pentru asigurarea imobilului adus în garanție, prin intermediul angajaților Patria Bank, cu costuri de achiziție a asigurării facultative negociate pentru clienții băncii, beneficiezi de o reducere suplimentară de 0,15% aplicabilă dobânzii fixe.

Doresc să am o dobandă mai mică prin:

Modalitate de rambursare:

Ofertă promoțională până la 31.12.2023! Marja fixă promoțională de 2,85%, indiferent dacă alegi sau nu să-ți virezi salariul la Patria Bank și indiferent de suma solicitată!

Modalitate de rambursare:

Solicită produsul