Indici de Referință

Valorile indicilor de referință pentru creditele acordate persoanelor fizice valabile în perioada:

  • 01.07.2019 - 30.09.2019 pentru indicii 3M 
  • 01.07.2019 - 30.09.2019 - pentru indicele de referință pentru creditele consumatorilor - IRCC
  • 01.07.2019 - 31.12.2019 pentru indicii 6M
  • 01.01.2019 - 31.12.2019 pentru indicii 12M
Mai multe detalii Solicită acest serviciu

Indici de referință

 3,23%
 3,37%
 3,52%
-0,34%
-0,31%
 2,31%
-0,72%

 

Indicele de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, publicat de BNR, reglementat de OUG 19/2019  (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - IRCC)

Perioada

Indice (% p.a.)

2018T4

2,63

 

Indicele de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, publicat de BNR, reglementat de OUG 19/2019  (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - IRCC) – indice de referință care se calculează ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară, determinate pentru trimestrul anterior; Informaţiile referitoare la nivelul IRCC pot fi accesate pe site-ul Băncii Naţionale a României (www.bnro.ro).

ROBOR

ROBOR - rata de referinţă calculată ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de instituţiile de credit participante la Fixing pentru depozitele plasate într-un interval de 15 minute înainte de Fixing, după eliminarea extremelor. Rata ROBOR este publicată în fiecare zi lucrătoare la orele 11:05 AM, ora locală.

Informaţiile referitoare la nivelul ROBOR pot fi accesate pe site-ul Băncii Naţionale a României.

EURIBOR

EURIBOR – rata de referinţă pe piaţa monetară pentru valuta Euro la care depozitele la termen interbancare sunt oferite în cadrul Zonei EMU de către o bancă de prim rang unei alte bănci de prim rang. Rata este publicată zilnic la orele 11:00 AM (CET), ora Bruxelles.

Informaţii referitoare la EURIBOR pot fi obţinute pe site-ul https://www.emmi-benchmarks.eu.

LIBOR

LIBOR – rata de referinţă care oferă o indicaţie de rată medie la care băncile care contribuie la stabilirea indicelui pot obţine finanţare negarantată pe piaţa interbancară din Londra, pentru o anumită perioadă de timp, într-o anumită valută. Rata este calculată şi publicată zilnic după orele 11:45 AM (GMT, ora Londrei) şi este accesibilă prin sistemele Thomson Reuters sau Bloomberg.

Informaţii referitoare la LIBOR pot fi obţinute pe site-ul https://www.theice.com/iba/libor.