Structura acționariatului

Începand cu data de 01 mai 2017, capitalul social al Băncii (subscris și vărsat) este de 376.239.921,30 lei, fiind integral privat, românesc și străin, printre acționari numărându-se firme românești și străine cu mare forță financiară și cu un puternic impact economic și social.

Structura capitalului social la 31.12.2016 se prezinta astfel:

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

Total Acțiuni

PERSOANE FIZICE 662.174.525 66.217.452 30%
PERSOANE JURIDICE 1.540.568.297 154.056.829 70%
TOTAL 2.202.742.822 220.274.281 100%

Participație română

PERSOANE FIZICE 520.147.616 52.014.761 24%
PERSOANE JURIDICE 1.497.922.257 149.792.225 68%
TOTAL 2.018.069.873 201.806.986 92%

Participație străină

PERSOANE FIZICE 142.026.909 14.202.690 6%
PERSOANE JURIDICE 42.646.040 4.264.604 2%
TOTAL 184.672.949 18.467.294 8%