Declaratia Comitetului de Audit cu privire la Nota privind principiul continuitatii activitatii din Situatiile Financiare Individuale 2014 – Clarificari

28.03.2015

Consiliul de Supraveghere si Comitetul de Audit al Bancii fac precizari cu privire la: Situatiile Financiare Individuale la 31 decembrie 2014, Nota privind principiul continuitatii activitatii din Situatiile Financiare Individuale la 31 decembrie 2014 (nota 2.2) si Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27 martie 2015

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

1. Introducere

1.1. Consiliul de Supraveghere si Comitetul de Audit al Bancii fac precizari cu privire la: Situatiile Financiare Individuale la 31 decembrie 2014, Nota privind principiul continuitatii activitatii din Situatiile Financiare Individuale la 31 decembrie 2014 (nota 2.2) si Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27 martie 2015

1.2. Declaratia conducerii de la pagina 11 a Situatiilor Financiare Individuale ale Bancii la 31.12.2014 este:

“Conducerea Bancii a facut o evaluare a capacitatii Bancii de a continua activitatea in viitorul apropiat si a concluzionat ca principiul continuitatii activitatii este aplicabil pentru pregatirea situatiilor financiare individuale. Astfel, consideram ca este necesara pregatirea situatiilor financiare pe baza principiului continuitatii activitatii.”

1.3. Comitetul de Audit publica urmatoarea declaratie:

“Comitetul de Audit este multumit de faptul ca pasii propusi de echipa de conducere au fost atent analizati si poti fi realizati, cu toate incertitudinile existente, motiv pentru care Comitetul de Audit sprijina actiunile propuse de echipa de conducere.
Comitetul de Audit are incredere ca propunerea de majorare a capitalului sau de reluare a discutiilor cu privire la o potentiala fuziune vor atrage suficient capital pentru a sprijini cerintele operationale ale Bancii pentru urmatoarele 12 luni si, din acest motiv, sprijina decizia de a adopta principiul continuitatii activitatii in pregatirea situatiilor financiare individuale la 31.12.2014.”

1.4. Consiliul de Supraveghere si Comitetul de Audit aduc clarificari cu privire la concluziile prezentate mai sus.

2. Clarificari

2.1. Declaratiile prezentate in aliniatele 1.2 si 1.3 ale prezentului comunicat au fost formulate de conducerea Bancii si Comitetul de Audit dupa revizuirea cerintelor de capital ale Bancii pentru urmatoarele 12 luni si dupa analiza initiativelor de majorare a capitalului anuntate, care vor permite Bancii indeplinirea nivelului minim bugetat al solvabilitatii si continuarea strategiei de crestere pentru perioada urmatoare.

2.2. Imposibilitatea exprimarii unei opinii de catre auditorul extern (punctul 8 din Raportul Auditorului Independent) se datoreaza faptului ca auditorul Bancii, KPMG, nu a putut obtine suficiente probe concludente de audit privind rezultatul probabil al materializarii diferitelor initiative ale Bancii cu privire la majorarea fondurilor proprii si, prin urmare, nu a putut concluziona asupra aplicarii principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare.

2.3. KPMG a emis, de asemenea, o rezerva privind evaluarea activelor preluate si activelor fixe ale Bancii. In conformitate cu reglementarile in vigoare, activele fixe si activele preluate in contul creantelor sunt evaluate anual de catre companii specializate certificate ANEVAR, iar ajustarile propuse sunt reflectate in mod corespunzator in situatiile financiare. Pentru a clarifica diferentele de opinie, conducerea Bancii a fost de acord sa solicite realizarea de catre specialistii ANEVAR a unui Raport de revizuire a evaluarilor acestor active, inainte de AGEA convocata pentru data de 28 aprilie 2015.
In situatia in care Banca nu ar mai aplica principiul continuitatii activitatii, ar fi necesare ajustari ale valorii intregului portofoliu de active pana la nivelul valorii
de recuperare, existand de asemenea si obligatii suplimentare ce ar putea aparea in aceasta situatie. Efectele acestor eventuale ajustari nu au fost reflectate in situatiile financiare.

2.4. Conducerea Bancii si Comitetul de Audit au examinat initiativele de majorare a capitalului Bancii si considera ca exista motive intemeiate ca organizatia sa atraga suficiente fonduri sau sa aprobe o propunere de fuziune care sa ii permita finantarea operationala si implementarea planurilor de dezvoltare strategice pentru un viitor previzibil. La baza acestei declaratii stau urmatoarele:

  1. Restructurarea capitalului (reducerea capitalului pentru acoperirea pierderilor, care va permite ulterior o majorare de capital)
  2. Dreptul de preemptiune al actionarilor existenti care le permite participarea la majorarea de capital sau la valorificarea pe piata a acestor drepturi, impreuna cu
  3. posibilitatea participarii la majorarea de capital si a investitorilor interesati
  4. Posibilitatea atragerii unui imprumut subordonat
  5. Solicitarea de reluare a discutiilor privind fuziunea

3. Nota Directorului General

Procesul de transformare a Bancii a necesitat rezolvarea unor probleme din trecut. Prin solutionarea acestora, am transformat Banca Comerciala Carpatica intr-o organizatie mai sigura si mai transparenta si am creat premisele dezvoltarii viitoare. Doresc sa le multumesc actionarilor care au continuat sa sprijine organizatia si in aceasta perioada. Doresc sa multumesc deasemenea angajatilor, autoritatilor de reglementare si colaboratorilor pentru eforturile depuse si sprijinul constructiv oferit permanent din momentul in care m-am alaturat echipei.

Intelegem cu totii acum, ca o prioritate absoluta a fost gestionarea problemelor mostenite si a activelor care nu tin de activitatea de baza a Bancii si importanta crescanda a unui sistem imbunatatit de prevenire si administrare a riscurilor. Neglijarea acestor aspecte ar fi putut avea un impact negativ asupra prioritatilor strategice si asupra beneficiilor care deriva din imperativele de crestere strategica.

Odata incheiat procesul de consolidare a capitalului, Banca se va afla intr-o pozitie favorabila implementarii planurilor sale de crestere si dezvoltare, urmarind in acelasi timp simplificarea modelului de afaceri, spre satisfactia si in beneficiul clientilor si actionarilor Bancii.
Am convingerea ca suntem si putem ramane un partener de incredere pentru toate partile interesate.

IN NUMELE CONDUCERII BANCII

Johan Gabriëls

DIRECTOR GENERAL

28 MARTIE 2015