Rapoarte curente

Comunicate importante pentru investitori publicate în conformitate cu prevederile aplicabile pieței de capital. 

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu
Nume raport
Raport curent aprobare BNR (12.12.2017)
Current report NBR prior approval (12.12.2017)
Raport curent contractare împrumut subordonat (29.11.2017)
Current report loan contracting (29.11.2017)
Calendar financiar 2017 up to date
Financial calendar 2017 up date
Raport curent_08.08
Current report payment injunction 
Convocare CA 26.06.2017
BD Convening Notice 26.06.2017
Raport curent convocare CA 26.07.2017
Current report convene MB meeting 26.07.2017
Raport curent hotărâre CA Inființare Sediu Real_21.06.2017 
Current report MB meeting (new office establishment)_21.06.2017
Document de fuziune aprobat ASF_19.06.2017
Act constitutiv proiect iunie 2017
Articles of Association June 2017
Raport curent hotarari CA 13.06.2017
Current report convene MB meeting 13.06.2017
Raport trimestrial Q1 2017
Quarterly report Q1 2017
Raport curent cfm reg. CNVM nr.1/2006 - 08.11.2016
Raport curent-inregistrare ORC membrii CA 23.05.2016
Raport curent - hotarare Consiliu Administratie mutare sediu 17.05.2016
Raport curent proiect modifcare Act Constitutiv 16.05.2016
Raport curent comunicare proiect modifcare Act Constitutiv 16.05.2016
Raport curent modificare calendar financiar 2016
Market Report-2016 Financial Calendar Amendment
Comunicat presa - rezultate trimestrul 1 2016
Press release-Q1 2016 Financial Results
Raport disponibilitate raport trimestrial T1 2016
Market report-Q1 2016 Financial Results availability
Raport curent si convocator CA BCC pentru data de 17.05.2016
Raport curent schimbari in conducerea societatii 29.04.2016
Market Report-changes in company's management 29.04.2016
Raport curent disponibilitate raport anual 2015_ro si en
OPPBCC-Amendament oferta publica
OPPBCC-Decizie ASF aprobare oferta 25.02.2016
OPP BCC-Anunt lansare oferta 25.02.2016
OPPBCC-Document de oferta 25.02.2016
Raport curent schimbari in conducerea societatii 04.03.2016_RO
Market Report-Changes in Company Management 04.03.2016
Raport curent decizie consiliul concurentei 02.03.2016_RO
Raport curent decizie consiliul concurentei 02.03.2016 EN
Raport curent finalizare majoare de capital EN
Raport curent finalizare majoare de capital RO
Raport curent detineri Nextebank 03.02.2016 RO
Raport curent detineri Nextebank 03.02.2016 EN
Raport curent solicitare convocare AGOA 02.02.2016 RO
Raport curent solicitare convocare AGOA 02.02.2016 EN
Raport curent schimbari in controlul societatii 02.02.2016 RO
Raport curent schimbari in controlul societatii 02.02.2016 EN
Raport curent stadiu conformare principii CGC 29.01.2016 RO
Raport curent stadiu conformare principii CGC 29.01.2016 EN
Calendar financiar 2016 RO
Calendar financiar 2016 EN