Rezultatele financiare la 31 martie 2022 (3 luni) ale Patria Bank

Patria Bank anunță un profit net de 882 mii lei, survenit în principal din evoluția favorabilă a veniturilor operaționale aferente veniturilor din dobânzi și comisioane

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

București, 16 mai 2022

Rezultatele financiare la 31 martie 2022 aferente primului trimestru prezintă un profit net de 882 mii lei survenit 
în principal din evoluția favorabilă a veniturilor operaționale aferente veniturilor din dobânzi și comisioane 
(activitatea de bază a băncii), dar și dintr-o contracție a ajustărilor de depreciere a activelor financiare.

Consolidarea nivelului de profitabilitate, cu rezultate pozitive în primele trei luni ale anului 2022 într-un context 
macroeconomic nefavorabil, reprezintă confirmarea viabilității modelului de afaceri concretizându-se în 
următoarele repere financiare atinse la 31 martie 2022:

  • Credite nou acordate in valoare de 193 mil. lei, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 4%, respectiv 72 mil. lei comparativ cu decembrie 2021 și cu 16%, +275 mil. lei față de martie 2021
  • Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 55% de la 53% la decembrie 2021, cât și creșterea indicatorului credite pe depozite clientelă de la 65% la sfârșitul anului 2021 la 70% la martie 2022
  • Majorarea veniturilor nete din dobânzi cu 17% la martie 22 față de martie 21, în linie cu evoluția  portofoliului de credite și creșterea eficienței comerciale prin randamente superioare sistemului bancar
  • Continuarea reducerii ratei NPL, cu 2,91% față de martie 2021, și menținerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustări de depreciere la peste 58% 
  • Menținerea unei baze de capital solide evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii în jurul nivelului de 18%, atât la nivel individual, cât și consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare aferente Trimestrului I 2022 ale Patria Bank SA,
însoțit de situațiile financiare individuale și consolidate pentru perioada încheiată la 31.03.2022, întocmite în 
conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibilă pe website-ul băncii la link-ul 
https://www.patriabank.ro/despre-patria/investitori/rezultate-si-rapoarte/rapoarte-financiare sau pe website-ul 
Bursei de Valori București începând cu data de 16.05.2022.

Situațiile financiare la 31.03.2022 nu sunt auditate sau revizuite.

Pentru detalii suplimentare: pr@patriabank.ro, +40 732 800 326

Patria Club Patria Blog Vânzări de imobile Cariere Patria de Oriunde Devino
client online