Cerințe minime de studii

 • Studii superioare economice, profil economic;
 • Minim 2 ani experienta pe un post similar in domeniul financiar – bancar;
 • Capacitate organiziatorica, capacitate de analiza si sinteza in procesul decizional;
 • Abilitati de coaching si spirit de echipa;
 • Atitudine proactiva si inovativa, orientare catre rezultat;
 • Cunostinte limba engleza - nivel intermediar;
 • Cunostinte de MsOffice (Word, Excel)- nivel intermediar;

Experiență necesară

 • Analiza solicitarilor de creditare sau demodificare a conditiilor existente pentru creditele in derulare aferente clientilor IMM&Corporate in vederea identificarii si evaluarii riscului de credit al tranzactiilor de credit, cu respectarea tuturor reglementarilor interne, precum si a legislatiei in vigoare;
 • Stabilirea limitelor de creditare individuale si de grup ale clientilor IMM&Corporate si contrapartidelor, prin evaluarea: structurii tranzactiilor si a garantiilor aferente, performantelor financiare si capacitatii de rambursare a clientilor IMM&Corporate;
 • Emiterea de opinii de risc cu privire la riscurile generate de tranzactiile de credit si de recomandari/propuneri de conditii suplimentare privind tranzactiile analizate in vederea diminuarii riscurilor identificate;
 • Revizuirea limitelor de creditare existente si monitorizarea conditiilor si clauzelor specifice clientilor IMM&Corporate pe parcursul existentei creditelor in portofoliul administrat;
 • Emiterea de opinii de risc cu privire la propunerile de restructurare a expunerilor clientilor IMM si Corporate si de recomandari/propuneri de conditii suplimentare privind tranzactiile analizate in vederea diminuarii riscurilor identificate in cadrul restructurarilor;
 • Colaboreaza cu unitatile teritoriale si indruma colegii din departamentele de vanzari in activitatea de creditare, respectiv identificarea riscurilor de credit;

Solicită acest post

Atașează un document Word sau PDF, preferabil în format Europass (max. 10MB)