Acționari

Pentru ca eşti acţionar, te invităm să consulţi toate documentele aferente Adunării Generale Extraordinare din 08 noiembrie 2016.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu